Hepatitis C en alcohol

Share Tweet Pin it

TN Lopatkina, E.L. Tanaschuk, MMA voor hen. IM Sechenov

Alcoholische leverziekte (ABP) - een veel voorkomend klinisch probleem. De meest voorkomende stadia van door alcohol geïnduceerde leverschade omvatten

 • steatose van de lever (alcoholische leververvetting),
 • hepatitis
 • cirrose van de lever.

Alcoholische cirrose van de lever ontwikkelt zich alleen bij 8-20% van mensen die intensief drinken [1]. De ABP-prognose is afhankelijk van drie belangrijke factoren:

 • voortdurende misbruik van alcohol,
 • ernst van leverschade
 • de aanwezigheid van extra factoren die de lever beschadigen.

Allereerst hebben we het over een infectie met hepatitis C- en B-virussen, maar medicinale leverschade kan ook een belangrijke rol spelen in de progressie van BPA.

Acute alcoholische hepatitis (OAg) neemt sleutelposities in bij de vorming van alcoholische cirrose [2]. Het sterftecijfer tijdens de OAS-aanval bereikt 20-60%, afhankelijk van de variant van zijn loop; De hoogste sterfte treedt op bij een cholestatische variant.

In sommige gevallen kan de progressie van ABP tot cirrose zich ontwikkelen ondanks het stoppen van de alcoholinname, maar komt vaker voor bij personen met aanhoudend alcoholisme [3].

Het belangrijkste mechanisme voor de vorming van ABP is directe cytopathische werking acetaldehyde (AA) - de belangrijkste metaboliet van ethanol. AA chemisch reactogene molecuul kan binden aan hemoglobine, albumine, tubuline, actine - de belangrijkste eiwitten van het cytoskelet hepatocyten, transferrine, collageen I en II-type cytochroom P4502E1, vormen stabiele verbindingen die lang in het leverweefsel te blijven, ondanks de voltooiing van de ethanol metabolisme [ 4].

Binding van AA aan de belangrijkste eiwitten van het cytoskelet kan leiden tot onomkeerbare cellulaire schade, de secretie van het eiwit verstoren en de vorming van ballondystrofie van de lever bevorderen. Stabiele AA-verbindingen met extracellulaire matrixeiwitten in de perisinusoïdale ruimte van Dysse bevorderen de fibrogenese en leiden tot de ontwikkeling van fibrose [5].

Het schadelijke effect karakteristieke zelfs kleine doses van ethanol: in het experiment weergegeven in vrijwilligers die bij het nemen van 30 g ethanol per dag voor 3-4 dagen zijn er veranderingen in hepatocyten onthuld door elektronen microscopisch onderzoek van leverweefsel.

De verkregen gegevens maakten het mogelijk om het idee van de risicofactoren voor de ontwikkeling van de ADC te veranderen: de veilige drinklimiet in termen van voorwaardelijke 100% ethanol voor mannen is een dosis van 20-40 g / dag, voor vrouwen - 20 g / dag.

Overtollige consumptie boven 60-80 g / dag ethanol verhoogt significant het risico op viscerale laesies - vorming van ABP, alcoholische pancreatitis, glomerulonefritis, polyneuropathie, hartziekte, enz.

Opgemerkt moet worden dat maakt niet uit wat voor soort drank er wordt gebruikt - de absolute ethanoldosis is belangrijk.

20 g pure alcohol bevat:

 • in 56 ml wodka,
 • 170 ml wijn,
 • 460 ml bier.

Slechts 10-15% van de mensen die zwaar alcohol consumeren, veranderingen in de lever worden gevormd, in anderen wordt chronisch alcoholisme gekenmerkt door schade aan het CZS.

De bijzonderheden van chronisch alcoholisme bij patiënten met viscerale lesies: er is een zwak alcohol-, goede tolerantie van hoge doses alcohol (tot 1,0-3,0 liter wodka per dag) gedurende vele jaren geen kater, en vormde een zeer hoog risico op leverziekte.

Een aantal studies hebben een hoge incidentie van antilichamen tegen aangetoond hepatitis C-virus (HCV) onder mensen die alcohol misbruiken en tekenen van een leverziekte hebben [7-9]. Het gebruik van zeer gevoelige methoden voor het detecteren van HCV heeft aangetoond dat 8-45% van de patiënten met ABP anti-HCV in het bloedserum hebben.

Bij alcoholverslaafden wordt zevenmaal vaker anti-HCV gedetecteerd dan bij de bevolking (10% in vergelijking met 1,4%); dit niveau is significant hoger bij personen met een leverbeschadiging - 30%. De meeste alcoholisten met anti-HCV vertonen HCV-RNA (65-94%) in het bloedserum, sommige hebben geen antilichamen tegen het hepatitis C-virus.

HCV-RNA-detectie feit seronegatieve patiënten ABP suggereert dat alcohol kan de immuunreactie te veranderen, maakt de replicatie van HCV en HCV mutaties verschijnen C. Detectie van HCV RNA of anti-HCV op meer ernstige leverschade, de aanwezigheid van periportale ontsteking en necrose stap cirrose met leverbiopsie [10].

In de aanwezigheid van anti-HBc in het bloedserum worden dergelijke correlaties met het histologische patroon in de lever niet gedetecteerd [11].

A. Pares et al. [1990] in het onderzoek van 144 patiënten die alcohol gebruiken, anti-HCV bleek 20% bij aanwezigheid van hepatische steatose en 21% op het OAS en 43% van de patiënten met ADC, tegen 2,2% alcohol misbruikers, maar geen tekenen leverbeschadiging en noteerde een correlatie tussen de aanwezigheid of afwezigheid van anti-HCV en morfologische veranderingen in de lever.

Japanse auteurs merkten echter hogere niveaus van ALT bij patiënten ADC in aanwezigheid van HCV-RNA, in combinatie met een hoge index histologische activiteit in de lever, vaak en periportale overbruggende necrose, focale necrose en ontsteking bij de portal stukken [12].

De hoogste frequentie van detectie van HCV-RNA werd waargenomen bij alcoholverslaafden in aanwezigheid van een afbeelding van chronische hepatitis of hepatocellulair carcinoom in leverweefsel: respectievelijk 84% en 100% [13].

Epidemiologie van chronische hepatitis C bij alcoholverslaafden

Een van de risicofactoren voor HCV-infectie is intraveneus drugsgebruik. Eén studie merkte op dat drugsverslaving verantwoordelijk is voor het voorkomen van anti-HCV bij 89% van de patiënten met ABP. Verschillende auteurs wijzen op het ontbreken van bekende risicofactoren voor HCV-infectie (bloedtransfusies, donatie, chirurgische ingrepen, drugsverslaving, enz.) Bij sommige mensen die alcohol misbruiken [9, 14].

Mandenhall et al. [10] merkte op dat 23 van de 288 (8%) patiënten met ABP geen voorgeschiedenis van anti-HCV in het serum hadden.

Coldwell et al. [14] vonden dezelfde frequentie van detectie van anti-HCV bij patiënten met ABP met de aanwezigheid of afwezigheid van risicofactoren voor infectie (respectievelijk 26% en 33%).

Rosman et al. [15] bevestigde de hoge incidentie van detectie van anti-HCV in ABP bij afwezigheid van bekende risicofactoren, wat suggereert dat patiënten met ABP een risico op HCV-infectie lopen.

Een lage sociaaleconomische en culturele levensstandaard wordt beschouwd als een van de risicofactoren, die kennelijk een factor is in de ontwikkeling van HCV-infectie bij een aantal alcoholisten.

Het effect van alcohol op HCV-replicatie

Frequente detectie van levercirrose bij jonge patiënten met twee leverschadefactoren - hepatitis C-virus en alcohol, suggereert synergie (sommatie-effect) tussen actieve virusinfectie en alcoholgebruik.

De combinatie van HCV-infectie en de gevolgen van alcohol kan leiden tot de ontwikkeling van de drie varianten van leverziekte: viraal, alcoholische en gemengd. Een aantal patiënten een leverbiopsie geopenbaard morfologische eigenschappen zoals alcohol geïnduceerd of veroorzaakt door chronische virale infectie van leverziekte: de aanwezigheid van vervetting van hepatocyten, de vorming van pericellulaire en in sommige gevallen perivenulyarnogo fibrose detecteren van ijzer in de lever, galwegschade, die leidt tot een aantal problemen in de differentiële diagnose van virale en alcoholische leverschade bij mensen die misbruik maken van alcohol en geïnfecteerd met hepatitis C.

Indien gezamenlijke uitvoeringsvormen ernst van de lesies verminderde infiltratie van lymfocyten in het portaal stukken, stap necrose, lymfoïde follikel vormingssnelheid vergeleken met chronische hepatitis C als gevolg van een immunosuppressief effect alcohol verminderen fagocytose door macrofagen. Continue stimulatie van fibrogenesis in het voortgezet alcoholisme gepaard met een toename van fibrose.

Bij de meeste patiënten met HCV-infectie die HCV-RNA in het bloedserum hebben en alcohol misbruiken, wordt een overwegend virale variant van de laesie in het leverweefsel zichtbaar - een afbeelding van chronische hepatitis C.

Alcohol kan de HCV-replicatie veranderen en meer ernstige leverschade veroorzaken dan directe door alcohol veroorzaakte schade. Een aantal auteurs hebben een correlatie aangetoond tussen serum HCV RNA-niveaus en de hoeveelheid geconsumeerde alcohol.

M. Samada et al. (1993), 11 intensief drinkende patiënten bestudeerd met chronische HCV-infectie, gevonden in 4 een gemengde variant van leverschade en in 7 - virale leverschade (in alle tekenen van CAG in leverbiopsie).

Bij 5 van 11 patiënten (allemaal met een mengsel van een lever en een - met virus) na twee weken na ontvangst opgehouden ernstig defect alcohol HCV RNA te detecteren in het serum, de titer van zijn significant afgenomen tot 2 x 10 -7 tot 2 x 10 -2 met een gelijktijdige significante afname in het niveau van ASAT en ALAT-serum.

De hervatting van de alcoholinname bij één patiënt in deze groep leidde opnieuw tot een toename van HCV-RNA-niveaus in serum, waarvan de hoeveelheid parallel met de toename in activiteit van ASAT en ALT toenam. De herhaalde weigering van alcohol leidde tot een afname van de virale lading, maar HCV-RNA bleef in serum worden gedetecteerd, ondanks de afname van het niveau van ASAT en ALT.

Bij 6 patiënten met een morfologisch patroon van virale leverbeschadiging was er geen positief effect van onthouding op parameters voor serumaminotransferase. Alleen als een resultaat van interferon-alfabehandeling werd het niveau van AsAT en ALAT genormaliseerd met de gelijktijdige verdwijning van HCV-RNA in het serum.

De auteurs concludeerden dat de toename van het HCV-RNA-niveau met alcoholinname het gevolg is van toegenomen replicatie onder invloed van HCV. Alcoholontwenning leidt tot een vermindering van hepatocytenbeschadiging en een afname van HCV-afgifte van beschadigde hepatocyten.

Bij patiënten met een laesie virale lever hepatocyt beschadigen sterkere mate te wijten aan HCV-infectie, omdat geen alcohol, zodat afwijzing van alcohol niet leidt tot een stabilisatie van het HCV RNA niveau, AST en ALT serum.

In verder werk Oshita et al. [16] op basis van onderzoek van 53 patiënten met chronische hepatitis C, 16 waaruit dagelijks meer dan 60 g ethanol verbruikt, werd aangetoond dat het niveau van virale lading in de groep drinken patiënt significant hoger dan bij patiënten met chronische hepatitis C (HGC), geen gebruik alcohol.

Tegelijkertijd werden lagere indices van cellulaire immuniteitsactiviteit opgemerkt.

Behandeling met interferon resulteerde in normalisatie van serum-ASAT- en ALAT-spiegels bij 30% van de niet-drinkende patiënten en alleen bij 6% van de patiënten die alcohol consumeerden.

De auteurs concludeerden dat de hoge virale last van intensief drinkende patiënten gedeeltelijk te wijten is aan verminderde cellulaire immuniteit en een significante invloed heeft op de effectiviteit van interferonbehandeling.

Opgemerkt werd dat de activiteit van chronische hepatitis C en het niveau van virale lading zelfs toenam met de inname van kleine doses alcohol - 10 g / dag of meer.

De interactie van alcohol en HCV in een geïnfecteerde hepatocyt kan de antivirale immuunrespons veranderen of de expressie van virale eiwitten verstoren.

Ook wordt opgemerkt dat het drinken van patiënten met HCV-infectie over het algemeen een hogere ijzerconcentratie in het leverweefsel heeft in vergelijking met patiënten met chronische hepatitis C die geen alcohol drinken. IJzeroverbelasting kan ook bijdragen aan schade aan hepatocyten en de replicatie van hepatitis C-virus verhogen.

Klinische aspecten van gemengde (alcoholische en virale) variant van leverschade

Een studie [17] van 105 patiënten met chronische leverziekte (CKD) gemengde etiologie, waaronder 48 (45,7%) patiënten hadden een combinatie van HCV-infectie en alcohol, en 11 (10,5%) patiënten, de combinatie van HBV (hepatitis B virus), HCV-infectie en alcohol, is gebleken dat onder eigenschappen kenmerk van alcoholische leverziekte (significante hepatomegalie, geen splenomegalie, prevalentie van AST op ALT, hoge niveaus van gamma-GT en IgA in serum, evenals de positieve dynamiek op de weigering van alcohol), bij patiënten met de HCV-infectie, alcoholmisbruik, de meeste vaak ontmoet hepatomegalie en extrahepatisch effecten van chronisch alcoholisme: een schending van purine metabolisme, chronische pancreatitis, polyneuropathie.

In 44% werd de prevalentie van ASA-activiteit ten opzichte van ALT waargenomen in een gemengde variant van leverschade (HCV en alcohol).

Aandacht besteed aan een aantal kenmerken van het spectrum van serum markers van hepatitis B en C (het identificeren van HCV RNA en HBV DNA in de afwezigheid van andere markers van deze virussen de detectie van het verschijnsel "geïsoleerd" anti-HBc, vaak terwijl HCV-RNA in de aanwezigheid van serum).

Dit wordt als gevolg van het biochemische effect van ethanol geïnfecteerde hepatocyten en zijn hoge mutagene vermogen en interferentie met gecombineerde mezhvirusnoy virale infecties (HBV en HCV) in alcoholisten, wat leidt tot een verandering van HCV replicatie en expressie van virale eiwitten.

De rol van alcohol in de progressie van CKD en de ontwikkeling van hepatocellulair carcinoom (HCC)

Progressie van chronische hepatitis C bij cirrose wordt waargenomen bij ongeveer 20% van de patiënten. Veel vragen over het natuurlijk verloop van chronische HCV-infectie blijven open.

Het is bekend dat de leeftijd en de duur van de infectie worden gecombineerd met ernstiger leverbeschadiging, maar andere factoren die predisponeren voor de ontwikkeling van cirrose blijven controversieel.

Een aantal onderzoekers hebben onthuld dat het genotype 1b van HCV gepaard gaat met een frequentere vorming van cirrose van de lever. Vervolgens werd aangetoond dat dit kenmerk geen onafhankelijke factor is in de progressie van CHC, noch was er bewijs voor co-infectie met B- en C-virussen, overbelasting van ijzerlever en de vorming van HCV-quasividen als ontwikkelingsfactoren CPU bij CHG (CPS) [18, 19].

Alcoholmisbruik wordt ook beschouwd als een mogelijke factor die bijdraagt ​​tot de progressie van de HGC. G. Ostapowiz et al. (1998) bestuderen de alcohol- bij 234 patiënten met chronische hepatitis C-virus (HGC) en met behulp van de multivariate analyse bleek dat de hoeveelheid geconsumeerde alcohol en de leeftijd van de patiënten onafhankelijke factoren, gecombineerd met de aanwezigheid van levercirrose patiënten [18].

Patiënten met CPC waren significant ouder (51,6 ± 1,8 jaar) dan patiënten met CHC (37,6 ± 0,6 jaar), op latere leeftijd geïnfecteerd (25,9 ± 2,0 jaar) en hadden een langere loop ziekte (20,5 ± 1,3 jaar). De maximale episodische inname van alcohol in deze groep patiënten gedurende het hele leven was 288 ± 58 g.

Vergelijkbare gegevens over de significantie van alcohol in de progressie van klinische en morfologische tekenen van HCV-infectie zijn verkregen door T.E. Wiley et al. (1998) en G. Corrao et al. (1998), opmerkend dat een hoge dosis alcoholgebruik en chronische HCV-infectie onafhankelijke risicofactoren zijn voor de ontwikkeling van klinisch evidente levercirrose.

Bij patiënten die in kleine hoeveelheden alcohol consumeren, kunnen andere factoren het verloop van HCV-infectie beïnvloeden [20, 21].

Alcoholverslaafden merkten ook een snellere ontwikkeling van HCC op. Patiënten met de aanwezigheid HGC transfusie geschiedenis van alcohol en drugs bij doses van meer dan 46 g / dag ontwikkeld HCC op 26 ± 6 jaar ten opzichte van 31 ± 9 jaar bij patiënten HGC, niet drinken of het injecteren van kleine doses van alcohol [10].

De frequentie van detectie van anti-HCV onder alcoholisten met HCC is 50-70%, het risico van de ontwikkeling ervan bij HCV-positieve patiënten is 8,3 keer hoger dan in de afwezigheid van HCV-markers.

De overlevingskans van HCC patiënten met twee risicofactoren (alcohol en HCV-infectie) en consumeren meer dan 80 g / dag van ethanol was 12,6 maanden tegenover 25,4 maanden bij patiënten die kleine hoeveelheden alcohol consumeren. Aldus kan alcohol de replicatie en carcinogeniciteit van HCV verergeren.

Interferonotherapie van chronische hepatitis C bij mensen die alcohol drinken

De meeste onderzoekers merken op dat antivirale behandeling van patiënten met chronische hepatitis C die alcohol drinken, grote moeilijkheden oplevert [22, 23].

Het niveau van de aanhoudende respons op interferon-alfa bereikt

 • 53% onder niet-drinkers van HCG,
 • 43% - onder degenen die een kleine hoeveelheid alcohol gebruiken
 • 0% van misbruikte ethanol meer dan 70 g / dag.

Een volledige afwijzing van alcohol gedurende 3 jaar vóór de start van de interferontherapie leidde tot een significante verbetering van de resultaten van de behandeling van deze groep patiënten.

Er is dus duidelijk bewijs van ernstiger leverschade in CHC bij het drinken van patiënten, mogelijk als gevolg van alcohol-geïnduceerde veranderingen in virale replicatie.

Progressie van de ziekte in de CP en transformatie in HCC in deze groep van patiënten met CHC is veel sneller en frequenter dan voor degenen die niet drinken.

Aangezien kleine doses alcohol ook van invloed kunnen zijn op het beloop van HCV-infecties, is het raadzaam om een ​​volledige weigering van alcoholinname in aanwezigheid van een HCV-infectie aan te bevelen.

Bij een klinische beoordeling van het mogelijke effect van alcohol op het verloop van HCV-infectie, dient aandacht te worden besteed aan de significante toename van de lever, het hoge gamma-GT van het serum en de aanwezigheid van viscerale laesies die kenmerkend zijn voor chronisch alcoholisme.

De detectie van HCV-RNA bij sommige patiënten in afwezigheid van anti-HCV maakt het noodzakelijk om zeer gevoelige methoden te gebruiken voor het detecteren van HCV bij mensen die alcohol misbruiken en die tekenen van chronische leverziekte hebben.

Antivirale therapie HCG is effectief bij het falen van alcohol op de lange termijn voor aanvang van de behandeling en mag niet worden gegeven aan patiënten met een korte onthouding.

De pathogenese van door alcohol veroorzaakte leverschade, het effect van alcohol op ijzergehaltes in de lever en het effect op het immuunsysteem van de gastheer, moeten verder worden onderzocht.

literatuur

1. Brunt W.J., Kew M.C., Scheuer P.J. et al. Studies naar alcoholische leveraandoeningen in Groot-Brittannië. Klinische en pathologische patronen gerelateerd aan natuurlijke historie. Gut, 1974, 15: 52-58.

2. Mukhin A.S. Alcoholische leverziekte. Auteur's abstract. Dis. Doctor. honing. Sciences., Moskou, 1980

3. Kevin D., Mullen M.B., Dasarathy S. Mogelijke nieuwe therapieën voor alcocholische leverziekte. Clin. Liv. Dis., 1998, 2, 4: 853-874.

4. Lieber C.S. Metabolisme van alcohol. Clin. Liv. Dis., 1998, 2, 4: 673-702.

5. Worner T.M., Lieber C.S. Perivenulaire fibrose als een voorloper laesie van cirrose. JAMA, 1985, 254: 627-630.

6. Kurose I., Higuchi H., Miura S. et al. Oxidatieve stress-gemedieerde apoptose van hepatocyten blootgesteld aan acute ethanolvergiftiging. Hepatology, 1997, 25: 368-378.

7. Koff, R.S., Dienstag J.L. Extrahepatische manifestaties van hepatitis C en de associatie met alcoholische leverziekte. Semin. Liv. Dis., 1995, 15: 101-109.

8. Befrits R., Hedman M., Blomquist L. et al. Chronische hepatitis C bij alcoholische patiënten: prevalentie, genotypes en correlatie met leverziekte. Scand. J. Gasrtoenterol, 1995, 30: 1113-1118.

9. Schiff E.R. Hepatitis C en alcohol. Hepatology, 1997, 26, Suppl. 1: 39S-42S.

10. Mendelhall C.L., Seeff L., Diehl A.M. et al. Auto-antilichamen tegen hepatitis B-virus en hepatitis C-virus bij alcoholische hepatitis en cirrose: hun prevalentie. Hepatology, 1991, 14: 581-589.

11. Pares A., Barrela J.M., Caballeria J. et al. Hepatitis-virusantistoffen bij chronisch alcoholische patiënten. Hepatology, 1990, 12: 1295-1299.

12. Nishiguchi S., Kuroki T., Jabusako T. et al. Detectie van hepatitis C-virusantistoffen en hepatitis C-virus-RNA bij patiënten met alcoholische leverziekte. Hepatology, 1991, 14: 985-989.

13. Sata M., Fukuizumi K., Uchimura J. et al. Hepatitis C-virusinfectie bij patiënten met klinisch gediagnosticeerde alcoholische leveraandoeningen. J. Viral Hepatol., 1996, 3: 143-148.

14. Caldwell S.H., Jeffers L.J., Ditomaso A. et al. Antilichamen tegen hepatitis C komen vaak voor bij patiënten met alcoholische aandoeningen. Am. J. Gastroenterol, 1991, 86: 1219-1223.

15. Rosman A. S., Waraich A., Galvin K. et al. Alcoholisme is geassocieerd met hepatitis B in een stedelijke bevolking. Am. J. Gastroenterol., 1996, 91: 498-505.

16. Oshita M., Hayashi N., Kashahara A. et al. Verhoogde serum-hepatitis C-virus-RNA-niveaus bij alcoholische patiënten met chronische hepatitis C. Hepatology, 1994, 20: 1115-1120.

17. Tanashchuk E.L. Chronische leverziekten bij patiënten die alcohol misbruiken en zijn besmet met hepatitis-virussen. Auteur's abstract. Dis. cand. honing. Sciences. M., 1999.

18. Dusheiko G., Schmilovitz-Weiss H., Brown D. et al. Hepatitis C-virusgenotypes: een onderzoek naar type-specifieke verschillen in geografische oorsprong en ziekte. Hepatology, 1994, 19: 13-18.

19. Ostapowicz G., Watson K.J.R., Locarnini S.A., Desmond P.V. C-virusinfectie. Hepatology, 1998, 27: 1730-1735.

20. Willey TE, McCarthy M., Breidi L. et al. Invloed van alcohol op de histologische en klinische progressie van hepatitis C-infectie. Hepatology, 28: 805-809.

21. Corrao G., Arico S. Onafhankelijke en gecombineerde werking van hepatitis C-virusinfectie en alcoholgebruik op het risico van symptomatische levercirrose. Hepatology, 27: 914-919.

22. Okazaki T., Joshihara H., Suzuki K. et al. C. Vergelijking tussen niet-drinkers en drinkers. Scand. J. Gastroenterol., 1994. 29: 1039-1043.

23. Ohnishi K., Matsuo S., Matsutami K. et al. Interferontherapie voor chronische hepatitis C bij besmettelijke drinkers. Am. J. Gastroenterol., 1996, 91, 1374-1379.

Kan ik alcohol drinken met hepatitis C?

Hepatitis C en alcohol zijn factoren die een schadelijk effect hebben op de levercellen. Het effect van elk van hen leidt tot een langzame progressie van functioneel klierfalen. Als iemand alcohol gebruikt tegen een achtergrond van virale ontsteking, lijdt het orgaan honderden keren meer. Alcohol stimuleert in dit geval het proces van cirrotische degeneratie van de lever, die geleidelijk verandert in een kwaadaardige focus.

Tot op heden is er geen exacte informatie over hoeveel ethanol het lichaam niet kan schaden tegen zijn aanstekelijke nederlaag. In dit artikel zullen we bekijken of het mogelijk is om alcohol te drinken in hepatitis C en hoe alcohol de klier beïnvloedt.

Complicaties van een infectieziekte leiden langzaam tot vervanging van leverweefsel door vezelige vezels, wat gepaard gaat met hun maligniteit. Zelfs kleine doses alcohol versnellen het pathologische proces en benaderen de ontwikkeling van tumoren.

Hoe beïnvloedt alcohol de lever?

Om te begrijpen of het mogelijk is om alcohol te drinken in hepatitis C, zullen we eerst het mechanisme van leverschade uitzoeken. Lang alcoholgebruik leidt tot een onomkeerbare degeneratie van weefsels. Vaak wordt het pathologische proces uitgedrukt in de vorm van alcoholische hepatitis. Sterfte tijdens perioden van exacerbatie van de ziekte bereikt 50%. De hoogste sterfte wordt geregistreerd bij mensen die lijden aan cholestase (stagnatie van de gal).

De oorzaak van de progressie van de ziekte is alcoholisme. In het hart van de oorsprong van de laesie ligt het directe destructieve effect van aceetaldehyde (het afbraakproduct van alcohol). Het is in staat om te associëren met hemoglobine, hepatische celeiwitten, cytochroom en collageen, en vormt sterke verbindingen.

Acetaldehyde ondersteunt het verloop van onomkeerbare destructieve processen, die gepaard gaat met een dystrofie van de lever en een toename van fibrose.

In talrijke onderzoeken werd gevonden dat dagelijkse consumptie van 30 g ethanol gedurende vier dagen een verandering in de structuur van hepatocyten tot gevolg heeft. Deze pathomorfose wordt vastgelegd met behulp van elektronenmicroscopische diagnostische methoden.

Een veilige dosis alcohol voor een gezonde vrouw is 20 g / dag, en voor vertegenwoordigers van een sterke helft van de bevolking - tot 40 g.

Het 2-3 keer overschrijden van het aanbevolen volume is niet alleen schadelijk voor de lever, maar ook voor disfunctie van de nieren, het hart en de pancreas. Merk op dat 20 g ethanol zit in 170 ml wijn en 460 ml bier. Op zijn beurt heeft wodka (100 ml) 38 g zuivere alcohol.

Merk op dat HCV bij alcoholisten 7 keer vaker voorkomt. Alcoholische dranken kunnen de immuunrespons veranderen, hebben een effect op de virale voortplanting en versnellen ook de ontwikkeling van complicaties van hepatitis C.

Hoe beïnvloedt hepatitis C de lever?

Het veroorzakende middel is opgenomen in de groep van RNA-bevattende virussen. Het heeft het vermogen om de structuur ervan te veranderen, zodat veel subtypes van HCV worden onderscheiden. Het is de mutatie die niet toelaat dat de immuniteit een krachtige reactie vormt tegen de pathogene agent. Bovendien maakt een dergelijke variabiliteit de ontwikkeling van een specifiek vaccin niet mogelijk om een ​​immuunafweer tegen infectie te creëren.

Een onderscheidend kenmerk van de ziekteverwekker is de mogelijkheid om lang in het lichaam te blijven, wat de chronische ontsteking predisponeert.

Pathogene agentia verspreiden zich van een drager of een zieke persoon. De ziekte kan asymptomatisch zijn, wat vroege diagnose moeilijk maakt. De belangrijkste manier van infectie is door het bloed. De risicogroep omvat:

 1. injecterende drugsgebruikers;
 2. medisch personeel;
 3. werknemers van kostscholen;
 4. patiënten die hemodialyse en frequente bloedtransfusies nodig hebben (bloedtransfusies);
 5. liefhebbers van tatoeages en piercings.

Aanzienlijk minder vaak wordt de ziekte overgebracht met onbeschermde intimiteit en op verticale wijze als gevolg van hemocontact, wanneer het kind met gewonde huidbedekking het geboortekanaal passeert.

Tot op heden is het niet bekend of specifieke immuniteit wordt gevormd na de ziekte en hoe sterk het is.

De pathogenese van hepatitis C is slecht begrepen. Er is een mening dat de schade aan cellen grotendeels niet te wijten is aan de directe cytotoxische werking van het virus, maar aan de ontwikkeling van auto-immuunreacties. Voortplanting van het pathogeen vindt niet alleen plaats in de lever, maar ook in andere organen, bijvoorbeeld lymfeklieren.

Het mechanisme van ziekteprogressie is gebaseerd op de lage efficiëntie van de immuunrespons, evenals de constante replicatie van het virus, die niet kan worden gecontroleerd.

Is er een veilige dosis?

Frequente diagnose van cirrose is te wijten aan twee factoren. Alcohol in hepatitis C versterkt de vermenigvuldiging van ziekteverwekkers, waardoor een predispositie ontstaat voor de progressie en chronicisatie van het pathologische proces. De hoeveelheid alcohol die wordt geconsumeerd tegen de achtergrond van een ontstekingsontsteking van de klier hangt af van hoe snel de complicaties optreden en de patiënt sterft. Na het afnemen van een volledig onderzoek, kan de arts de vorm van het beloop van de pathologie bepalen - virale, alcoholische of gemengde orgaanschade. In de meeste gevallen vertoont het door biopsie uit de lever genomen materiaal tekenen van een gecombineerd effect van infectie en alcohol, namelijk:

 • vette degeneratie;
 • pericellulaire fibrose;
 • ophoping van ijzer;
 • nederlaag van de galwegen (gal).

Een veilige dosis alcohol bestaat niet, omdat zelfs een kleine hoeveelheid ervan de vermenigvuldiging van virussen kan activeren. Bovendien wordt in de biochemische analyse een toename van leverenzymen zoals ALT en AST geregistreerd.

Weigering van alcohol kan de virale lading op de lever verminderen.

Niet-alcoholisch bier met hepatitis C

Opgemerkt werd dat 30% van de niet-drinkende mensen het niveau van leverenzymen (ALT, AST) tijdens de behandeling met interferonpreparaten kon normaliseren. Ter vergelijking: bij patiënten die alcohol blijven gebruiken, wordt de positieve dynamiek van de therapie slechts in 6% van de gevallen waargenomen.

In dit geval is de hoge virale last gedeeltelijk te wijten aan de aandoening van cellulaire immuniteit tegen de achtergrond van het drinken van alcohol. Zelfs kleine doses alcohol hebben een significant effect op het verloop van hepatitis C. De mogelijkheid van mutatie van pathogenen onder zijn invloed, evenals remming van de immuunrespons, is niet uitgesloten.

Bij alcoholisten treedt beschadiging van de levercellen op als gevolg van de opeenhoping van ijzer, wat het verloop van de ziekte verergert en de prognose verergert. Tegen deze achtergrond kan de verspreiding van ziekteverwekkers worden versneld.

Laten we nu het effect van niet-alcoholische dranken op de lever eens nader bekijken en ook de vraag beantwoorden of het mogelijk is om bier met hepatitis C te drinken. Niet elke patiënt die in het verleden alcohol heeft misbruikt, kan abrupt zijn verslaving opgeven. In sommige gevallen is niet alleen medische therapie, maar ook de hulp van een expert in narcologie vereist om een ​​slechte gewoonte te bestrijden.

Net als elke andere vorm van alcoholische drank bevat bier alcohol. Doordringend in het lichaam wordt het opgesplitst in giftige producten. Ze vernietigen op hun beurt de levercellen, veranderen de werking van de klier en ondersteunen algemene dronkenschap.

Zelfs niet-alcoholisch bier met hepatitis C wordt niet aanbevolen, omdat het tot 0,5 graden alcohol kan bevatten.

Is het mogelijk om alcohol te drinken na herstel?

In de meeste gevallen gaat de ziekte over in een inactieve, langzame fase. Alcohol na de behandeling van hepatitis C wordt niet aanbevolen vanwege het hoge risico van exacerbatie van de ziekte, omdat het in staat is om de replicatie van het virus te activeren. Bovendien versnellen de voortdurende toxische effecten van alcoholafbraakproducten het proces van celvervanging met een bindweefsel, waardoor het optreden van cirrose wordt gepredisponeerd.

Mensen die drinken, verhogen ook de kans op kwaadaardig weefsel. De snelheid van leverschade hangt af van het volume en de frequentie van de gebruikte drank. Na hepatitis C zijn sommige cellen niet in staat om hun structuur te herstellen, wat zich uit in een chronische functionele tekortkoming van de klier. Als, op deze achtergrond, alcohol blijft drinken, zal het gebied van necrose geleidelijk toenemen, waardoor de efficiëntie van het lichaam verder wordt verminderd.

Een stabiele respons op interferontherapie wordt waargenomen bij de helft van de niet-drinkende patiënten, en in 40% van de gevallen - met een kleine hoeveelheid alcohol. De afwezigheid van een positieve dynamiek in de behandeling wordt geregistreerd bij mensen die ethanol blijven drinken in een dosis - meer dan 70 g / dag.

Het is belangrijk voor de patiënt om een ​​dieet te volgen en fysiek werk te verlichten. Alleen door een alomvattende aanpak is het mogelijk de werking van de lever te normaliseren en de kwaliteit van leven te verbeteren. Een belangrijk onderdeel van de therapie is de strijd tegen verslavingen.

Het is natuurlijk uiterst moeilijk om drank volledig te verlaten. In dit opzicht kunt u eenmaal per maand droge wijn met een inhoud van maximaal 200 ml gebruiken. Deze dosis kan het werk van hepatocyten niet verstoren en u tegelijkertijd laten drinken naar de gezondheid van uw verjaardag of een grote aankoop "wassen".

Kan hij genezen worden van hepatitis C zonder bijwerkingen?

Vandaag zal modern drugs en de nieuwe generatie sofosbuvir Daklatasvir met 97-100% waarschijnlijk voor altijd genezen van hepatitis C. De nieuwste medicatie is beschikbaar in het Russisch bij de officiële vertegenwoordiger van de Indiase farmgiganta Zydus Heptiza. De bestelde producten worden binnen 4 dagen geleverd door de koerier, betaling na ontvangst. Ontvang gratis advies over het gebruik van moderne middelen, evenals informatie over hoe u de officiële website van Zydus leverancier kunt kopen in Rusland.

Alcohol en hepatitis C

Het is bekend dat hepatitis C en sterke dranken het spijsverteringskanaal op een vergelijkbare manier beïnvloeden. Hun actie stapelt zich stapsgewijs op en laat zich niet lang zien, maar in de toekomst leidt het gebrek aan ondersteuning en naleving van een strikt dieet tot rampzalige gevolgen. Wat is fibrose? Welke producten worden in de ziekte getoond en wat moet worden vermeden? Al deze kwesties zullen in het artikel in detail worden besproken.

Is alcohol mogelijk met hepatitis C - oorzaken van beperkingen

Het is opmerkelijk dat voor de opkomst van afhankelijkheid van een persoon het voldoende is om regelmatig kleine hoeveelheden alcohol te drinken - zelfs als de dagelijkse norm 50 - 100 gram is. het kan leiden tot de vorming van een gemakkelijke verslaving. De ethanol in alcohol vormt in het verval azijnzuuraldehyden, die gezonde cellen aantasten. Normaal gesproken is na dergelijke sessies een solide tijd vereist - het herstel duurt enkele dagen of zelfs weken.

Als je de lever geen rust geeft, heeft het lichaam geen tijd om collageen te produceren en volledige cellen te synthetiseren. Het weefselvolume wordt gecompenseerd door het bindweefsel - in de massa zijn littekens die groot zijn, maar geen vitale functies vervullen. De resterende cellen nemen tweemaal de belasting, die geleidelijk toeneemt. Hoe meer cellen worden beïnvloed door alcohol, hoe meer de aangrenzende weefsels worden belast. Na verloop van tijd houdt het orgaan op te functioneren en komt cirrose in werking.

Evenzo zijn hepatitis C van invloed.Het is interessant dat deze soort het orgel niet rechtstreeks beïnvloedt - het breekt de gewrichten niet af en veroorzaakt geen directe schade. Het gevaar schuilt in het feit dat het de cellen niet toestaat te regenereren. Daarom bestaat de behandeling gericht op hepatitis vaak uit het onderdrukken van het virus ten gunste van celregeneratie.

Als, parallel met het virus, het lichaam wordt blootgesteld aan alcohol, neemt de schade vele malen toe. Dit leidt tot de vorming van kankerachtige tumoren (carcinomen) - pathologieën die onverenigbaar zijn met het menselijk leven. Vaak kunnen ze niet worden behandeld. Uitzonderingen zijn gevallen waarin een combinatie van cofosbuvir en daklataswir is voorgeschreven - daarna neemt de kans op genezing toe.

Fibrose en zachte behandeling

Voor diegenen die volledig herstel nastreven, is het medicijn alleen een hulpinstrument - in het geval van HCV is het een hulpmiddel voor het lichaam en gedraagt ​​het zich onmiskenbaar. Het is echter ook belangrijk om te voldoen aan een gezonde levensstijl en een speciaal gekozen dieet. Meestal wordt het regime gevormd afhankelijk van de mate van fibrose.

Wat is fibrose en waarom krijgt het zoveel aandacht? Deze term verwijst naar de hoeveelheid bindweefsel dat is opgesloten in de lever. Met andere woorden, de mate van fibrose is het niveau van incompetentie van het orgaan. Hoe hoger de score, hoe meer littekens en eenvoudige vervangende weefsels.

De mate van fibrose wordt individueel bepaald, maar ter ondersteuning van het lichaam zijn er algemene vereisten voor alle patiënten. Onthoud bijvoorbeeld van vet, alcoholisch, acuut, gezouten en zoet - alle voedingsmiddelen die de lever laden of in staat zijn om het te schaden.

Het dieet voor hepatitis C is vrij eenvoudig - u zou vaak moeten eten (minstens 5 keer per dag), maar in kleine porties. Het voedsel moet voornamelijk bestaan ​​uit mager vlees, gekookte groenten, granen, fruit en granen. In sommige gevallen is het toegestaan ​​om eieren te eten - omeletten of eenvoudig gekookte eieren. Van de dranken zou sterke zwarte thee en koffie moeten worden uitgesloten - het is beter om de voorkeur te geven aan sappen en gekookt water (van sappen wordt een speciale plaats bezet door wortel).

Het loont de moeite om op sport te letten, niet het lichaam te overladen, maar het in goede conditie te houden. Verwaarloos persoonlijke hygiëne niet, wandelen in de frisse lucht, rusten en slapen. Naleving van deze eenvoudige regels zal het mogelijk maken om een ​​goede gezondheid te behouden en het immuunsysteem te helpen het virus zelfstandig te bestrijden. Hierdoor wordt de behandeling van hepatitis C effectiever en de kansen op succesvol herstel aanzienlijk verhoogd.

Het tijdsbestek van hepatitis C

Vanaf het moment dat u HCV krijgt in het lichaam van een gezond persoon die geen slechte gewoonten heeft en aandacht besteedt aan voeding en het regime, moet het minstens 15-20 jaar duren voordat de eerste symptomen zich zullen voordoen. Echter, als het virus het lichaam van een persoon die een alcoholist heeft aanvalt

afhankelijkheid of misbruik van alcohol, neemt de ontwikkeling van cirrose gemiddeld 6 jaar in beslag. Tegelijkertijd worden weefsels die onbruikbaar zijn geworden niet hersteld, zelfs na kostbare bewerkingen.

In dergelijke gevallen omvat de therapie sophosbuvir, die eenmaal daags wordt ingenomen. Dit medicijn heeft een positief effect, zelfs als cirrose wordt vastgesteld. Tijdens de cursus moet u echter extra voorzichtig zijn met voedsel - u moet geen ingeblikt voedsel eten, omdat ze veel kruiden en zout bevatten. Het is noodzakelijk om worst, gepeperd voedsel, maar ook gefrituurde of zware gerechten met veel olie achter te laten. Alcoholische dranken voor de duur van de inname cyclus is volledig uitgesloten - alcohol is verboden, zelfs in de vorm van medische tincturen.

Het feit is dat zelfs een dosis van 10 gr. kan het effect van het medicijn aanzienlijk verminderen en de heilzame stoffen volledig neutraliseren. Daarom houden ze bij het behandelen van artsen geen rekening met uitzonderingen en berekenen ze de toegestane doseringen niet individueel.

Alcohol na hepatitisbehandeling

Meestal duurt de cursus van een paar maanden tot een jaar. Op dit moment neemt een persoon strenge regels in acht en geeft hij voortdurend tests, waarbij hij contact onderhoudt met een hepatoloog. Na het passeren van de therapie wordt een volledige controle van het organisme uitgevoerd, indien nodig wordt een herlevering van de tests aangewezen.

Echter, zelfs na de volledige en succesvolle afronding van de therapie houdt het onderhoud van het regime niet op - de genezen persoon moet de voorzorgsmaatregelen voor de rest van zijn leven volgen. Verantwoordelijke houding is de sleutel tot herstel en een lange levensduur.

Of het mogelijk is om alcohol te drinken bij een hepatitis Met?

De patiënt moet weten dat alcohol met hepatitis C schadelijke effecten heeft op het lichaam. De belangrijkste oorzaak van de negatieve impact is de ethanolcomponent, die voorkomt in alle alcoholische dranken. Het beïnvloedt de levercellen, en na verloop van tijd verandert de hepatocyt van de lever in een bindweefsel, dus zal het nutteloos zijn voor de normale werking van het orgaan en de verwijdering van schadelijke gifstoffen uit het lichaam.

Het destructieve effect van alcohol en hepatitis C op het lichaam

Om de gevolgen te begrijpen die kunnen optreden na het drinken van alcohol in een virale ziekte, is het noodzakelijk om de effecten van deze twee pathologieën afzonderlijk te overwegen.

 • Een verschrikkelijke consequentie na het drinken van alcohol is de degeneratie van levercellen in het bindweefsel. Dit proces wordt uiteindelijk onomkeerbaar en begint zich snel genoeg te ontwikkelen. Als je niet stopt met het drinken van alcohol, dan heeft iemand cirrose.
 • Als u alcohol en hepatitis C drinkt, kan dit leiden tot leverkanker.

Het is onmogelijk om precies te zeggen hoeveel alcoholische dranken het onomkeerbare proces in de lever versnellen. Maar hepatitis C zelf verloopt langzaam en kan tientallen jaren aanslepen. En om ervoor te zorgen dat er geen gevolgen zijn voor verergering, is het beter om het gebruik van schadelijke dranken voorgoed te staken.

De belangrijkste gevolgen van hepatitis C voor het lichaam zijn cirrose en kanker, vanwege de overgang van het virus naar de chronische vorm en de progressie ervan zonder de juiste therapie.

De gevolgen in dit geval zullen niet lang duren om te wachten, misschien komen ze zelfs in de vorm van een dodelijke afloop.

De belangrijkste soorten hepatitis C

Een dergelijke ziekte heeft een onomkeerbaar effect op het hoofdfilter van het lichaam - de lever. En daarom is het noodzakelijk om, althans in een inleidende vorm, te weten wat een ziekte is, zoals hepatitis C.

 • De eerste soort heeft een virale aard en wordt rechtstreeks door het bloed van persoon op persoon overgedragen.
 • De tweede soort heeft een toxische aard. Hier wordt bedoeld dat het virus zich in het lichaam ontwikkelt tegen de achtergrond van een permanent toxisch effect van schadelijke stoffen op een persoon. Deze soort is op zijn beurt weer onderverdeeld in twee andere ondersoorten: alcoholisch en medicamenteus. De eerste ondersoort komt voor bij die mensen die constant alcoholische dranken misbruiken, ongeacht welke vesting ze zijn. Ze bevatten allemaal ethanol, waarmee de lever vecht. Na verloop van tijd stopt de lever met het verwerken van ethanol, en leverbeschadiging treedt op met toxines van alcohol, en na het hele organisme als geheel, wat leidt tot onomkeerbare effecten in het werk van organen. De medicamenteuze ondersoorten van het virus beginnen zich te ontwikkelen vanwege het feit dat de patiënt gedurende lange tijd medicijnen gebruikt vanwege een langdurige ziekte, bijvoorbeeld tuberculose. Mensen met een ziekte zoals tuberculose zijn vatbaar voor een ziekte zoals hepatitis C en voor de verdere verschijning van de gevolgen ervan.

Al deze soorten virussen hebben een nogal schadelijk effect op het menselijk lichaam en daarom is het noodzakelijk om onszelf te beschermen tegen de gevolgen van hepatitis door een gezonde levensstijl te handhaven en te weigeren om alcohol te drinken.

Welke behandeling kan nodig zijn?

Na de diagnose van "virale hepatitis C" moet de patiënt met de behandeling beginnen. In dit geval is het noodzakelijk alcoholische dranken volledig uit uw dieet te verwijderen om ernstige gevolgen te voorkomen.

Behandeling van deze ziekte, zal, hangt af van de vorm van de ernst en het type ziekte. In chronische vorm moet de patiënt een antivirale therapie (PVT) ondergaan. Het behandelingsschema zal voor elke patiënt afzonderlijk worden voorgeschreven.

Loop van antivirale therapie

In de praktijk van het gedurende lange tijd behandelen van alle soorten virale ziekten, zijn positieve resultaten van HTV-preparaten, zoals Ribavirine en interferon, aangetoond. Deze twee geneesmiddelen kunnen worden gecombineerd en gebruikt als een enkel complex van PVT. Het is echter noodzakelijk om te weten dat elke HTP zijn eigen getuigenis heeft.

De specialist, die de loop van de behandeling uitschrijft, wordt door hen begeleid, zij zijn de volgende:

 • Patiënten moeten de wettelijke leeftijd hebben bereikt.
 • Als een positief RNA van het virus wordt gedetecteerd in het plasma.
 • Positieve bevestiging van de patiënt over het beloop van PVT.
 • Bij chronische vormen van ziekte, die fibrose manifesteren.
 • Als de patiënt geen contra-indicaties voor behandeling met HTV heeft.

Nadat de expert alle voor- en nadelen heeft afgewogen, wordt een individuele CPT-cursus toegewezen. Het doel van HTP impliceert een vermindering van de virale activiteit, versterking van de immuniteit, hulp bij het functioneren van de lever. Het hele complex van HTP is gericht op het verminderen van de gevolgen van hepatitis.

Alcohol en hepatitis C hebben samen een destructief effect op het hoofdfilter van het lichaam, waardoor het lichaam niet in de bedieningsmodus kan werken en het virus kan bestrijden. Daarom zijn er in de toekomst complicaties die vaak leiden tot vroegtijdige sterfte.

Is het mogelijk om alcohol te drinken voor mensen met hepatitis C?

Hepatitis C en alcohol zijn incompatibel. In de afgelopen decennia hebben wetenschappers een direct verband gelegd tussen virale hepatitis C en leverpathologieën die leiden tot cirrose en carcinoom. Hetzelfde effect heeft op dit vitale orgaan en langdurig gebruik van alcohol, beladen met toxische hepatitis. En met een combinatie van deze twee factoren vermenigvuldigt hun onderlinge werking, wat leidt tot een snelle ziekteprogressie en de dood.

Het effect van hepatitis C op de lever

Hepatitis C kan plaatsvinden in acute en chronische vorm en symptomen in het acute stadium van de ziekte zijn vrijwel afwezig, wat vaak leidt tot de overgang naar een chronische aandoening die meer aandacht vereist voor het aangetaste orgaan. Het virus heeft een destructief effect op de levercellen en de belangrijkste taak van de patiënt in deze periode is om de ziekte het hoofd te bieden met behulp van antivirale middelen en de verzwakte immuniteit te herstellen.

Bij 1/3 van de patiënten leidt hepatitis C, progressief, uiteindelijk tot cirrose van de lever - een ongeneeslijke ziekte veroorzaakt door de dood van hepatocyten. Echter, met geschikte onderhoudstherapie is de prognose van het beloop van de ziekte gunstig: afhankelijk van de mate van leverschade, kunnen patiënten leven met cirrose van 3 tot 10 jaar. Therapie met medicijnen moet worden aangevuld met een strikt dieet en matige fysieke inspanning.

Behandeling van chronische hepatitis wordt uitgevoerd in een ziekenhuis, met verplichte follow-up tests na ontslag. Over aanhoudende remissie van de ziekte kan niet eerder worden gepraat dan 5 jaar na de behandeling van hepatitis C.

Effect van alcohol op de lever

Leverziekten kunnen niet alleen een virale oorzaak hebben, maar ook worden veroorzaakt door verschillende auto-immuunpathologieën, blootstelling aan giftige stoffen in drugs en alcohol. Met andere woorden, zelfs een gezond persoon kan hepatitis krijgen door vaak en in grote hoeveelheden alcohol te drinken. De gevolgen van het drinken van alcohol voor mensen met hepatitis C zijn nog ernstiger:

 • zelfs kleine doses alcohol hebben een toxisch effect op de lever;
 • er is een afname van de immuniteit, die de weerstand van het lichaam tegen ziekte verergert;
 • het metabolisme wordt verbroken vanwege een tekort aan vitaminen en mineralen;
 • de effectiviteit van medicijnen wordt verminderd vanwege incompatibiliteit met alcohol;
 • de mentale toestand van de patiënt verslechtert sterk.

De lever is het hoofdfilter in het menselijk lichaam en zuivert het bloed van de producten van alcoholafbraak. De gifstoffen die hieruit voortkomen, tasten de hepatocyten aan, waardoor ze niet herboren worden. Tegelijkertijd is er een constante vorming van collageenvezels, wat leidt tot een toename van het harde weefsel van de lever. Dit proces wordt geactiveerd tegen de achtergrond van verminderde immuniteit en verlies van weerstand van het lichaam aan een zieke persoon. Bij mensen die teveel alcohol gebruiken, worden de levercellen geleidelijk vervangen door een bindweefsel, wat leidt tot vette hepatosis en de vernietiging van dit orgaan.

Gezien het bovenstaande is het antwoord op de vraag of het mogelijk is om alcohol te drinken met hepatitis C, negatief. Zelfs in kleine doses verergert alcohol alleen het verloop van de ziekte, wat leidt tot onomkeerbare veranderingen in het lichaam.

Alcoholcompatibiliteit en -behandeling

Voor veel mensen wordt het alcoholverbod een echte tragedie. Ze verwijzen naar de aanbevelingen van buitenlandse artsen die aanvaardbare kleine doses alcohol overwegen (20 g ethanol voor vrouwen en 40 g voor mannen). Naar hun mening zal dagelijkse consumptie van 1-2 glazen wijn of 50-100 g sterke drank geen schade toebrengen aan het lichaam. Dus, is het mogelijk om alcohol te drinken tijdens de behandeling van hepatitis C? Met deze mening zijn categorisch het niet eens met huisartsen, die beweren dat voor een patiënt met hepatitis C alcohol buitengewoon gevaarlijk is.

Zonder schade aan de gezondheid tijdens de behandeling van een aandoening kunnen patiënten gebruik maken van:

 • verschillende compotes van bessen en vruchten;
 • vruchtendranken;
 • sappen;
 • thee;
 • yoghurt;
 • kvass.

Wees voorzichtig bij het gebruik van niet-alcoholisch bier met hepatitis C, omdat er nog steeds een kleine hoeveelheid alcohol aanwezig is (ongeveer 1%). Het gebruik van een substituut voor alcohol kan een verlangen veroorzaken om iets "sterker" te drinken, en dit wordt ten strengste afgeraden.

Allereerst moet een patiënt met hepatitis C zich concentreren op de behandeling van de ziekte, bestaande uit het tijdig toedienen van medicijnen en een streng dieet (tabel 5). Eens per zes maanden moet u door een arts worden onderzocht en controletests nemen om de effectiviteit van de behandeling te bepalen. Constante ontvangst van de middelen versterken immuniteit en hepatoprotectors wordt uitgevoerd.

Mensen die problemen ondervinden met de totale weigering van alcohol, is het raadzaam om advies in te winnen bij een narcoloog en een behandeling te ondergaan voor alcoholafhankelijkheid.

Er is ook een vraag, welke alcohol kan worden geconsumeerd na behandeling van hepatitis C en in welke hoeveelheden. Hepatologen adviseren om niet eerder dan zes maanden na het verloop van de behandeling alcohol in kleine hoeveelheden te nemen. En het is mogelijk alleen in afwezigheid van fibrose in de levercellen. Als het beschikbaar is, wordt aanbevolen dat de alcohol in hoeveelheden wordt weggegooid om de ontwikkeling van alcoholische hepatitis en cirrose van de lever niet te veroorzaken.

Het therapeutische dieet, matige lichaamsbeweging en gebrek aan stress helpen de lever om de ziekte het hoofd te bieden en de productie van hepatocyten te hervatten. Om de negatieve gevolgen van een ziekte die leidt tot vroegtijdige sterfte in een werkende leeftijd te voorkomen, moet u alcohol en slechte gewoonten volledig verlaten en zich richten op de juiste behandeling.

Is het mogelijk om alcohol te drinken met hepatitis C?

Hepatitis C en alcohol vormen een gevaarlijke combinatie, die de lever uiterst ongunstig beïnvloedt. Kenmerkend voor beide is het sterke destructieve effect dat op dit orgaan wordt uitgeoefend. Wanneer het wordt gecombineerd, hoopt het niveau van impact zich op en wordt een enorme impact verkregen.

Invloed van het virus op de lever

Hepatitis is verdeeld in verschillende soorten, afhankelijk van de mate van manifestatie en oorsprong.

Toxische hepatitis is vaak een gevolg van leverschade en verzwakking veroorzaakt door alcoholisme of langdurige inname van andere giftige stoffen.

Virale hepatitis kan worden verkregen na contact met de patiënt, en het effect ervan op het lichaam verschilt afhankelijk van de mate van manifestatie.

In chronische vorm put het geleidelijk de uitputting van de lever, die van buitenaf wordt beschadigd, maar zijn functies blijft vervullen. Elke zware belasting voor haar in deze toestand is dodelijk - vooral alcohol, wat op zich een van de gevaarlijkste dingen is.

De acute vorm van hepatitis veroorzaakt snelle vernietiging van levercellen. Als dit samenvalt met het gebruik van alcohol, kan het proces onomkeerbaar worden.

Elke hepatitis veroorzaakt de volgende veranderingen in de structuur van de lever en de aangrenzende aderen:

 1. Vervanging van werkweefsels door bindweefsel (fibrose).
 2. Geleidelijke vernietiging van werkende cellen (cirrose).
 3. Spataderen van darm- en oesofageale aderen.

Het gaat gepaard met vergeling van de huid, pijn in het rechter bovenste kwadrant, sterke zwelling van de benen, vergrote buik.

Effect van alcohol op de lever

Op zichzelf kan alcohol cirrose van de lever provoceren zelfs bij een absoluut gezond persoon. Bovendien leidt alcoholisme tot het ontstaan ​​van toxische hepatitis.

De effecten van alcohol op de lever zien er als volgt uit:

 • ontwikkeling van cirrose en geassocieerde ziekten, zoals hepatitis;
 • vernietiging van het vermogen van de lever om giftige stoffen uit voedsel en hun terugtrekking uit het lichaam adequaat te elimineren.

Een onaangenaam kenmerk van alcohol is zijn vermogen om de impact van externe factoren te vermenigvuldigen en te verergeren. Ziekten, andere giftige stoffen, mechanische letsels - in combinatie met alcohol zal dit alles ernstiger worden beïnvloed door de lever.

In het geval dat er problemen zijn bij de weigering van alcohol, moet je naar de narcologische kliniek, zelfs als de patiënt dit lange tijd heeft vermeden. Het gaat al over zijn leven, en als de weigering van alcoholische stoffen niet gebeurt, dan is dat meer wat de artsen kunnen doen - het is langer om de lever in een werkende staat te houden. Maar vroeg of laat zal ze onvermijdelijk weigeren om hem te dwingen gelijktijdig te worstelen, zowel met een hepatitis, als met invloed van alcohol.

Alcohol drinken met hepatitis

Op de vraag wat voor soort alcohol je kunt drinken met hepatitis, is het antwoord heel simpel: nee. Elke alcohol, zelfs de lichtste, zal de impact van de ziekte op dit orgaan vergroten en de vernietiging ervan zal vele malen worden versneld.

Patiënten tijdens de behandeling van hepatitis vragen vaak aan hun arts of het mogelijk is om alcohol in minimale doses te gebruiken. Het antwoord is in dit geval ook negatief. In aanwezigheid van een ziekte als hepatitis, zal het de toestand van het lichaam van een klein ding beïnvloeden - zelfs cognac in koffie.

Je kunt geen wijn drinken, geen bier drinken en niets dat gewoonlijk als ongevaarlijk wordt beschouwd. Inclusief moet worden opgegeven en folk remedies, vaak met behulp van verschillende tincturen, ongeacht hoe goed een resultaat ze niet eerder gaf.

Zelfs een klein percentage alcohol, dat in het lichaam is gekomen, kan tot fatale gevolgen leiden, het zal bijna onmogelijk zijn om er vanaf te komen.

Hepatitis C en bier

Veel mensen, die hebben geleerd dat ze geen alcohol kunnen drinken vanwege hepatitis, stappen over op alcoholvrij bier. Dit is inderdaad een onschadelijkere optie - maar het is beter om het te laten varen.

Het belangrijkste element dat de vernietiging van de lever en de ontwikkeling van fibrotische en cirrotische processen dient is alcohol. In aanwezigheid van het hepatitis-virus in het lichaam is het gevaarlijk in alle hoeveelheden, en niet-alcoholisch bier kan het tot 0,5% bevatten.

In sommige gevallen kan zelfgemaakt bier, dat infectieus is zonder het gebruik van alcoholadditieven, acceptabel zijn, maar zelfs na genezing van hepatitis mag het niet meer zijn dan 200 ml / 1 receptie. Het elke dag drinken is absoluut niet de moeite waard - het is alleen geschikt voor zeldzame feestelijke gelegenheden. Hetzelfde geldt voor andere dranken met een kleine hoeveelheid alcohol - wijn bijvoorbeeld. Voor hen wordt de gebruikssnelheid aanbevolen te worden teruggebracht tot 100 ml / 1 ontvangst.

Gebruik na de behandeling

Het probleem is ook dat het hepatitis-virus niet volledig kan worden genezen. Het enige dat gedaan kan worden is om de verspreiding van de ziekte te stoppen, deze te "sussen", zodat het gevaar blijft bestaan. Artsen kunnen deze taak vrij gemakkelijk aan, tenzij ze te maken hebben met een drinkende patiënt of patiënt. In dit geval is de situatie veel gecompliceerder en kan deze zelfs onoplosbaar worden.

Voor patiënten met chronische hepatitis is alcohol na de behandeling nog steeds verboden: het is de kortste manier om een ​​acute aanval van de ziekte en zelfs de dood te veroorzaken. Zelfs jonge en anderszins gezonde mensen zijn uiterst moeilijk om een ​​dergelijke combinatie te tolereren.

Als het probleem met giftige hepatitis was en hij erin slaagde te winnen door te weigeren alcohol te drinken, te roken en het noodzakelijke dieet te observeren, waardoor de lever minder belast werd - in dit geval is het lichaam vooral belangrijk om geen giftige stoffen meer te krijgen. Bij herhaald gebruik kunnen ze het begin worden van nieuwe processen in de lever, deze vernietigen en uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van cirrose. Er is een kans dat de tweede keer om de ziekte te vertragen of te stoppen niet lukt.

Weigering van alcohol heeft ook invloed op sommige kenmerken van het huishouden: u moet bijvoorbeeld niet alleen stoppen met drinken, maar ook toevoegen aan gerechten of koffie. Het optimale dieet na hepatitis B is tabel nummer 5. Het bevat het volgende:

 • gestoomd en gekookt vlees en vis met weinig vet;
 • groenten en fruit, niet te zuur en niet te zoet, maar met veel vezels;
 • zuivelproducten;
 • granen en granen, met uitzondering van griesmeel.

Met leverziekten, snoep, vet, gebakken, gekruid, peulvruchten en paddenstoelen zijn de directe weg naar achteruitgang van het lichaam.

video

Kan ik alcohol drinken terwijl ik hepatitis C behandel?


Gerelateerde Artikelen Hepatitis