Behandelregimes voor hepatitis C met Ladipasvir en Sofosbuvir

Share Tweet Pin it

Actieve bestanddelen en sofosbuvir Ledipasvir geclassificeerd als antiviraal geneesmiddel geneesmiddelen voor de combinatietherapie voor chronische hepatitis C. Door de krachtige therapeutische effect, de twee componenten zijn opgenomen in het originele gecombineerde preparaten of generieke geproduceerd Egyptische en Indiase farmaceutische bedrijven.

Kenmerken en samenstelling

Ondanks het feit dat een combinatie van deze actieve ingrediënten beschikbaar is onder verschillende handelsnamen, is de dosering van Sofosbuvir altijd 400 mg en Ladipasvira 90 mg. Beide geneesmiddelcomponenten zijn remmers van de specifieke eiwitten NS5B en NS5A. Eén pakket van het gecombineerde middel bevat in de regel 28 actieve tabletten.

Na contact met de interne omgeving en sofosbuvir Ledipasvir snel verspreid in het leverweefsel, het blokkeren van de synthese van replicatie proteasen die de voortplanting van virale middelen in gezonde levercellen reguleren. Het resultaat van deze dubbele beroerte is een aanhoudende virologische reactie en een volledig herstel van een persoon.

Farmaceutische bedrijven gevestigd in de Verenigde Staten, liet de originele antivirale geneesmiddel Harvoni, met drugs- en Ledipasvir sofosbuvir in de aangegeven dosering. Daarnaast zijn Egyptische en Indiase geneesmiddelenfabrikanten betrokken bij de serieproductie van generieke geneesmiddelen met een licentie, zoals Ledifos en Hepcinat LP.

getuigenis

Gecombineerde behandeling van hepatitis C en sofosbuvir Ledipasvirom belangrijk bij de behandeling 1b genotype 1 en 4. Ook deze geneesmiddelen bestanddelen zijn effectief gebleken voor patiënten die werden gedwongen de toepassing van gepegyleerd interferon alfa voor ernstige intolerantie bepaalde biologische verbinding te verlaten.

Therapie met preparaten op basis van Sofosbuvir en Ladipasvira wordt gebruikt om het hepatitis C1-genotype geassocieerd met een HIV-infectie te behandelen.

Contra

De officiële instructies voor het gebruik van Ladipasvira en Sofosbuvira wijzen op het onvermogen om deze geneesmiddelen te gebruiken in het bijzijn van dergelijke contra-indicaties:

 • de aanwezigheid van individuele overgevoeligheid voor een van de componenten;
 • lactatieperiode en houding van het kind;
 • kinderen en adolescentie 18 jaar;
 • ziekten van het urinewegsysteem in het stadium van decompensatie.

Voor therapeutische doeleinden is het toegestaan ​​om slechts één combinatiegeneesmiddel te gebruiken, waaronder Sofosbuvir en Ladipasvir. Het gelijktijdig gebruik van verschillende namen zal leiden tot de ontwikkeling van een overdosis en bijwerkingen.

Bijwerkingen

De incidentie van bijwerkingen geassocieerd met het nemen van deze medicijnen is niet meer dan 35%. Als iemand zich in deze categorie patiënten bevindt, kan hij dergelijke verschijnselen tegenkomen:

 • stoelgangstoornissen (diarree);
 • verhoogde vermoeidheid, zwakte en algemene malaise;
 • slaapstoornissen;
 • misselijkheid en braken;
 • hoofdpijn en duizeligheid.

Elke negatieve reactie, veroorzaakt door het innemen van Sofosbuvira en Ladipasvira, vormt geen bedreiging voor de menselijke gezondheid. Wanneer de voorgeschreven dosering wordt waargenomen, verdwijnen de bijwerkingen binnen enkele dagen vanzelf.

Instructies voor gebruik

De combinatie van de geneeskrachtige componenten Sofosbuvira en Ladipasvira, is het aan te bevelen om binnen te nemen, met veel water weggespoeld. Om een ​​gelijkmatige verdeling van de actieve ingrediënten in het lichaam te garanderen, wordt gelijktijdig gebruik van Ladipasvir en Sofosbuvir aanbevolen. De aanbevolen therapeutische dosering is 1 tablet 1 keer per dag. Een verlaging van deze dosering leidt tot ineffectiviteit van de therapie en de toename ervan kan een algemene intoxicatie van het lichaam veroorzaken.

Afhankelijk van het genotype van het pathogeen van hepatitis C, evenals de aanwezigheid van andere aandoeningen zoals geïsoleerde behandelingsregimes en combinaties Ledipasvira sofosbuvir.

Gebruiksaanwijzing Sophosbuvir + Ladipasvir (Hepcinat LP, Heterosofir Plus, MPI VIROPACK PLUS)

In dit artikel kunt u de vertaling zien van de instructies voor het Harvoni-preparaat, dat sophosbuvir 400 mg en ladypasvir 90 mg bevat. Deze instructie is relevant voor analoge Harvoni (Harvoni), zoals MPIVIROPACK PLUS (MPI Viropak plus), Heterosofir plus (Heterosofir plus), Hepcinat LP (LP Geptsinat).

- combinatiepreparaat met gevestigde dosis tabletten die ledipasvir - inhibitor (blokker) NS5A van hepatitis C-virus en sofosbuvir - nucleotideanalogon, NS5B polymerase remmer van hepatitis C virus

Elke tablet bevat 90 mg lepidavir en 400 mg sophosbuvira.

Hulpstoffen: colloïdaal siliciumdioxide, copovidon, croscamellose-natrium, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat en microscopische deeltjes van cellulose. Tabletten zijn beschikbaar in vaste vorm, gecoat met een coating, bevatten de volgende inactieve stoffen: ijzeroxide (geel), polyethyleenglycol, polyvinylalcohol, talk, titaniumdioxide.

Molecuulformule: C49H54F2N8O6. Molecuulgewicht: 889.00.

Harvoni (Harvoni) - een gecombineerd geneesmiddel met een vastgestelde dosis lepidavir en sophosbuvira, een antiviraal middel voor directe actie tegen het hepatitis C-virus.

Ledipasvir bij een dosering van 120 mg / 2 keer per dag (bij 2,67 maal de maximale aanbevolen dosering)) en 400 mg sofosbuvir (maximale dosering) en 1200 mg (drie maal de maximale aanbevolen dosering) geen verlenging van het QTc-interval veroorzaken volgens uitgevoerd klinische proeven.

Onderzoek van farmacokinetische eigenschappen ledipasvira, sofosbuvir voornaamste circulerende metaboliet en GS-331007 werd uitgevoerd op een groep gezonde volwassen vrijwilligers en een groep vrijwilligers met chronische hepatitis C. Voor orale toediening uitgevoerd, de hoogste gemiddelde concentratie ledipasvira bereikt binnen 4-4,5 uur na toediening. Sophosbuvir werd snel geabsorbeerd en de maximale mediane plasmaconcentratie werd na -0,8 - 1 uur na toediening waargenomen. De gemiddelde concentratie GS-331007 in plasma werd bereikt binnen 3,5-4 uur na inname van het medicijn.

Interactie met voedsel

Die een enkele dosis nuchtere ledipasvira en sofosbuvir met matige calorie (-600 calorieën, 25% - 30% vet) of hoogcalorische (-1000 calorieën, 50% vet) dieet verhoogde AUC ^ sofosbuvir 2-voudig, maar had geen significant effect op de waarde van C ^ cofosbuvira. De dosering van GS-331007 en ice-spasvir bleef onveranderd in de aanwezigheid van voedsel van welke aard dan ook. De mate van de respons in fase 3-onderzoek was gelijk bij patiënten die geïnfecteerd zijn met het hepatitis C-virus, het nemen van drugs met voedsel en zonder voedsel.

Harvoni (X Arvoni) kan ongeacht de voedselinname worden ingenomen.

Ledipasvir> 99,8% bindt zich aan het bloedplasma-eiwit. Na een enkele dosis van 90 mg 14C-ledspivir in een gezonde vrijwilliger, was de verhouding van 14C radioactiviteitswaarden van bloed en plasma 0,51 tot 0,66.

Sophosbuvir bindt met ongeveer 61-65% aan het bloedplasmaproteïne, binding vindt plaats ongeacht de concentratie van het geneesmiddel bij een waarde van 1 μg / ml tot 20 μg / ml. De binding van GS-331007 aan menselijke plasma-eiwitten was minimaal. Na een enkele dosis van 400 mg 14C-somosbuvir bij gezonde vrijwilligers was de plasma-bloedplasma 14C-radioactiviteitsratio ongeveer 0,7.

In vitro werd geen waarneembaar metabolisme van lepidavir bij CYP1A2, CY-P2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 en CYP3A4 bij mensen waargenomen. Bewijs van vertraging van het oxidatieve metabolisme werd niet gevonden.

Patiënten uit de kindertijd

Een onderzoek naar de farmacokinetiek van lepidavir of somosbuvir bij kinderen werd niet uitgevoerd.

Oudere patiënten:

De populatie farmacokinetische analyse bij patiënten die geïnfecteerd zijn met het hepatitis C-virus, toonde aan dat in de onderzochte leeftijdsgroep (18 tot 80 jaar), de leeftijd had geen klinisch significant effect op ledipasvir, sofosbuvir en GS-331.007 te hebben.

Patiënten met verminderde leverfunctie

Op basis van de populatie farmacokinetische analyse bij patiënten die geïnfecteerd zijn met HCV, ontdekte dat cirrose cirrose had geen klinisch significant effect op de werking ledipasvira, sofosbuvir en GS-331.007.

Ledipasvir is een remmer van het NS5A-eiwit van het hepatitis C-virus, dat nodig is voor de replicatie van het virus. De selectie van resistentie in celcultuur en de studie van kruisresistentie tonen de gerichtheid van de werking van ladypasvira op NS5A aan.

Sophosbuvir is een remmer van het RNA-afhankelijke polymerase van hepatitis C-virus NS5B, dat noodzakelijk is voor virale replicatie. Sofosbuvir - bereiding nucleotide vormen tijdens intracellulaire metabolisme van de farmacologisch actieve trifosfaat (GS-461 203), een uridineanalogon dat op het hepatitis C virus RNA wordt ingesloten door een polymerase NS5B en fungeert als een keten terminator. De biochemische analyse van GS-461203 remde de polymerase- activiteit van het recombinante eiwit NS5B HCV genotypen 1b, 2a, 3a en 4a met IC50 waarden tussen 0,7-2,6 uur. GS-461203 is geen remmer van menselijk DNA en RNA-polymerasen en mitochondriaal RNA-polymerase.

In de analyse van hepatitis C-virus replicon EG ledipasvira waarden tegen volledige lengte genotype 1a en 1b replicon waren 0,031 nm en 0,004 nm. De gemiddelde waarde van EC50 ledipasvira tegen chimere replicons coderende NS5B sequenties in klinische isolaten was 0,018 nmol 1a genotype (in het traject van 0,009-0,085 nmol: N = 30) en 0,006 nmol 1b genotype (in het traject van 0,004-0,007 nmol; N = 3).

Ledipasvir heeft minder antivirale activiteit vergeleken met genotype 1 ten opzichte van genotypes 4a, 5a en 6a met respectievelijk een concentratie van 0,39 μm, 0,15 μm en 1,1 μm. Ledipasvir had een minder uitgesproken antiviraal effect tegen genotypen 2a, 2b, 3a en 6e, met EC50-waarden van 21-249 nm, 16-530 nm, 168 nm en 264 nm.

Volgens de analyse van hepatitis C virus replicons sofosbuvir concentratie die remming van virale replicatie klinische en laboratoriumstammen tegen volledige lengte replicons genotype 1a en 1b, 3a en 4a en chimere replicons 1 b, codeert de NS5B genotype 2b, 5a of 6a werd gevarieerd in het traject van 0,014 tot 0,11 μm. De gemiddelde EC50 waarde tegen het chimere replicons NS5B coderende sequenties in klinische isolaten was 0,062 micron 1a genotype (range 0,029-0,128 micron; N = 67), 0,102 micron voor genotype 1b (traject van 0,045-170 urn; N = 106). In virale infectieanalyses was de co50-waarde van co-fosbuvir voor de genotypen la en 2a respectievelijk 0,03 en 0,02 μm. De aanwezigheid van 40% humaan serum had geen invloed op de werking sofosbuvir hepatitis C. Evaluatie sofosbuvir gebruik in combinatie met interferon alfa en ribavirine vertoonde geen antagonistisch effect bij het verminderen van hepatitis C virus RNA-replicon in de cellen.

Resistentie in celcultuur

Replicons hepatitis C-virus met gereduceerde gevoeligheid voor ledipasviru werden geselecteerd in celkweek genotypen 1a en 1b. Verminderde gevoeligheid voor ledipasviru waargenomen op het primaire amino Y93H substitutie in NS5A genotypen 1a en 1b. Bovendien werd Q30E-substitutie gevormd in een replicon van genotype 1a. Gerichte mutagenese Y93H in beide genotypen 1a en 1b, en Q30E-substitutie in het genotype 1a, vertoonden een hoge mate van verminderde gevoeligheid voor ledipasviru (concentratiemeetinrichting multipliciteit die 50% inhibitie van virale replicatie klinische en laboratorium stammen meer dan 1000-voudig).

Replicaten van het hepatitis C-virus met verminderde gevoeligheid voor cofosbuvir zijn in de celkweek geselecteerd voor vele genotypen, waaronder 1b, 2a, 2b, 3a, 4a, 5a en 6a. De verminderde gevoeligheid voor somosbuvir was geassocieerd met de primaire vervanging van S282T door NS5B in replicons van alle onderzochte genotypen. Gerichte mutagenese van S282T in replicons van 8 genotypen leidde tot een verlaging tot sophosbuvir met 2-18 keer.

Ledipasvir was volledig actief tegen verzet sofosbuvir S282T substitutie in NS5B veroorzaakt en de resulterende actie ledipasvira vervanging NS5A waren geheel gevoelig voor sofosbuvir. Beide componenten waren volledig actief tegen geïnduceerde resistentie substituties in andere klassen van antivirale middelen rechtstreeks aan verschillende werkingsmechanismen, zoals niet-nucleoside remmers van NS5B en NS3 proteaseremmers. Substituties NS5A verschaffen weerstand tegen ledipasviru kan het effect van andere antivirale NS5A-remmers verminderen. Werkzaamheid bij patiënten die niet eerder een respons op de behandeling aangetoond met andere geneesmiddelen omvatten remmers van NS5A, niet geïnstalleerd.

Indicaties voor gebruik

Harvoni (X Arvoni) is geïndiceerd voor de behandeling van chronische hepatitis C (CHC) bij volwassen patiënten met genotype 1.

Dosering en toediening

Aanbevolen dosering (volwassenen)

Aanbevolen dosis Harvoni (X Arvoni) - oraal 1 tablet 1 keer per dag, ongeacht de voedselinname.

Duur van de behandeling

Het risico op recidief wordt beïnvloed door de beginfactoren van het virus en de gastheer, evenals verschillen in de duur van de behandeling van bepaalde subgroepen.

Tabel 1 hieronder geeft aanbevelingen over de duur van de toediening van Harvoni (X Arvoni) aan degenen die de medicatie namen en niet gebruikten, die leden aan en niet leden aan cirrosepatiënten

Tabel 1. Aanbevolen duur van toediening van Harvoni (X Arvoni) aan patiënten met HCV genotype 1

Instructies voor het gebruik van geneesmiddelen op basis van Sofosbuvira en Ladipasvira

Ladipasvir en Sofosbuvir (Ledipasvir Sofosbuvir) - antivirale geneesmiddelen bedoeld voor het behandelen van hepatitis C. Een tablet bevat 90 mg geneesmiddel en 400 mg ledipasvira sofosbuvir die remmers van NS5A en NS5B eiwitten.

Het totale aantal tabletten in één verpakking is 28 stuks.

hulpstoffen

De samenstelling van antivirale geneesmiddelen omvat zowel de belangrijkste actieve stoffen als secundaire, waarvan de functies de vorming van de omhulling en de versterking van de werking van het complex zijn:

Tablet behuizing:

 • ijzeroxide geel;
 • talk;
 • polyethyleenglycol;
 • polyvinylalcohol;
 • titaandioxide.

tablet:

 • colloïdaal siliciumdioxide;
 • croscarmellosenatrium;
 • lactose monohydraat;
 • copovidon;
 • magnesiumstearaat;
 • microscopische deeltjes van cellulose.

Instructies voor het gebruik van Ladipasvira en Sofosbuvira in het Russisch duiden er bovendien op dat u dit geneesmiddel alleen kunt gebruiken na overleg met een arts, volgens het ontwikkelde behandelingsregime.

Dosering

Het preparaat heeft de vorm van ovale tabletten met een gele of bruine kleur.

farmacodynamiek

Ledipasvir werkt als een werkzame stof als een remmer van het NS5A-eiwit. Nadat het medicijn in het lichaam is gebracht, wordt het gemetaboliseerd en blokkeert het de mogelijkheid dat het virus zich vermenigvuldigt, waardoor het immuunsysteem van het lichaam tijd heeft om de ziekte te neutraliseren.

Het is vermeldenswaard dat het, volgens de instructies voor gebruik, niet effectief is als een enkele stof en niet in staat is om volledig herstel te bieden. Daarom ledipasvir behoort tot complexe therapie in combinatie met sofosbuvir, dat een remmer NS5B eiwit, evenals blokken van leverenzymen, vergemakkelijkt de verspreiding en verspreiding van hepatitis. Het virus stopt met repliceren en wordt vernietigd in de loop van de medicamenteuze behandeling, waarvan de effectiviteit wordt bevestigd door talrijke positieve reacties over de behandeling.

farmacokinetiek

De metabolisatie van de tablet begint onmiddellijk na inname. De maximale concentratie van werkzame stoffen vindt plaats op verschillende tijdstippen: cofosbuvir is slechts een half uur geconcentreerd en de hoeveelheid lepidavir is iets langer - tot vier uur nadat de tablet is ingenomen.

Officiële instructies voor de medicatie en Ledipasvir sofosbuvir in de Russische beweringen dat het geneesmiddel kan zowel op nuchtere maag en het voedsel - de effectiviteit van het medicijn is niet afhankelijk van deze factoren. Het is ook niet nodig om de dosering van het geneesmiddel te veranderen afhankelijk van de leeftijd of de aanwezigheid van leveraandoeningen.

Indicaties voor gebruik

Ledipasvir en sofosbuvir - een van de nieuwste producten door Gilead Sciences ontwikkeld om hepatitis C. Deze medicatie is verkrijgbaar tegen te gaan in verschillende medicijnen: origineel zeugen (Havroni), zijn generische Geptsinat-LP (Hepcinat-LP) en Ledifos (Ledifos).

De beschikbaarheid van generieke geneesmiddelen op de markt wordt bepaald door de hoge kosten van het oorspronkelijke medicijn - de volledige behandelingskuur voor Havroni zal duizenden dollars kosten, terwijl de Indiase tegenhangers een prijs hebben die tien keer minder is. Dit medicijn is dus beschikbaar voor een breed scala van mensen, met behoud van de effectiviteit ervan.

Instructies Ledipasvira en sofosbuvir staten waarvoor het geneesmiddel wordt gebruikt om hepatitis C genotypes van de eerste en vierde te behandelen, en wordt ook aanbevolen voor patiënten die stopten met de behandeling met interferon vanwege de ineffectiviteit of bijwerkingen. In dit geval behoudt het zijn effect, zelfs in aanwezigheid van schendingen van het werk van de nieren en de lever, en ook effectief op elke leeftijd van 18 tot 65 jaar. Opmerkingen over de behandeling kunnen zowel op de websites van de fabrikant als in online apotheken worden bekeken die de verkoop van het medicijn verzorgen.

Het is ten strengste verboden om de medicatie zelf in te nemen - dit kan zowel de effectiviteit van de behandelingskuur verminderen, als een overdosis en ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken. Om deze reden is het eerst noodzakelijk om uw behandelende hepatoloog te raadplegen, die een behandelingsregime zal opstellen. Het hangt van veel factoren af, zoals de algemene ontwikkeling van de ziekte en de mate van schade aan het lichaam, het nemen van andere medicijnen, evenals de individuele kenmerken van de patiënt, bijvoorbeeld allergieën voor bepaalde bestanddelen van de medicatie. Het onafhankelijk wijzigen van de dosering is ook verboden om overdosering en anafylactische shock te voorkomen.

Instructies voor gebruik

Volgens de originele instructies van Ladipasvira en Sofosbuvir moet het geneesmiddel op een bepaald moment naar binnen worden genomen en met veel water worden weggespoeld. Het nuttigst is de ontvangst van het complex met voedsel, omdat dit de doeltreffendheid ervan niet beïnvloedt en de ontwikkeling van een nauwkeurig schema van ontvangst mogelijk maakt. Malen of kauwen tabletten is verboden.

De dosering van het medicijn is één tablet per dag. Het overschrijden van de dosering dreigt de effectiviteit van de medicatie te verminderen, evenals ernstige gevolgen - anafylactische shock, intoxicatie van het lichaam en complicaties van de gezondheid. Twee of meer tabletten per keer drinken is niet onmogelijk, zelfs als je de dag ervoor de dagelijkse ontvangst hebt gemist.

Het verloop van de behandeling en Ledipasvirom sofosbuvir is 12 tot 24 weken, afhankelijk van de ernst van de ziekte, lesiediepte organisme en verschillende complicaties zoals levercirrose en HIV. De duur van de kuur en het behandelingsregime worden door de behandelende arts berekend op basis van de analyses en de bovengenoemde factoren.

In totaal zijn er twee schema's die zorgen voor een effectieve behandeling van hepatitis C van 97% tot 99%.

Ladispavir en sobosfuvir

De diagnose "Hepatitis C" is vaak onverwacht en verandert de gebruikelijke manier van leven van de patiënt aanzienlijk. Het is een natuurlijke behoefte om veilige en effectieve medicijnen te vinden. Tegenwoordig is een van de geneesmiddelen die een krachtig antiviraal effect heeft ledipasvir. Dit medicijn onderdrukt de activiteit van het NS5A-eiwit, zonder welke de reproductie van het virus onmogelijk is.

Manieren om Ledipasvir te gebruiken, indicaties en contra-indicaties

Het nieuwste medicijn Ladypasvir Het is gemaakt om hepatitis C te behandelen bij patiënten met het eerste en vierde genotype van het virus. Opgemerkt moet worden dat lepidaspir op zichzelf niet wordt gebruikt, maar alleen effectief is in combinatie met het geneesmiddel sofosbuvir, dus ik kreeg de afgekorte naam (SOF + ICE). Eén verpakking, die 4 weken meegaat, bevat 28 tabletten, elk met 90 mg lepidavir ( Ledipasvir ) en 400 mg sophosbuvira ( sofosbuvir ).

Contra-indicaties SOF + ICE, gebruiksaanwijzing

Het geneesmiddel is gecontra-indiceerd voor mensen die allergisch zijn voor de werkzame stof van het geneesmiddel - Ledipasvir of sofosbuvir, evenals in gevallen waarin andere geneesmiddelen die sophosbuvir bevatten aan de patiënt worden voorgeschreven.

Dit geneesmiddel is verboden voor mensen met een allergie voor actieve componenten, namelijk sophosbuvir en ledispasvir. Het is ook verboden om dit medicijn in te nemen als de patiënt andere tabletten neemt die cofosbuvir bevatten.

Voordat u begint met het gebruik van Ledipasvir, zorgvuldig bestuderen instructies voor gebruik, download die hier kan zijn

Bijwerkingen van lepidavir

Overleg met de behandelende arts is noodzakelijk in gevallen waarin:

 1. Tijdens de behandeling plant u een zwangerschap of borstvoeding.
 2. Er zijn lever- of nierziekten.
 3. U gebruikt andere geneesmiddelen of homeopathische middelen.
 4. Er is een neiging tot allergische reacties op geneesmiddelen.

Dit alles kan niet alleen het effect van het medicijn verminderen, maar ook tot complicaties leiden. Voor elke vorm van complicaties, moet u onmiddellijk een arts raadplegen. Bijwerkingen worden lokaal geëlimineerd.

Klinische studies hebben aangetoond dat SOF + ICE in de meeste gevallen goed wordt verdragen door patiënten, dus als de dosering correct is en er geen contra-indicaties zijn, zijn de bijwerkingen bijna niet zichtbaar. Bij het nemen van het medicijn kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

Over het algemeen moet SOF + ICE met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt in de volgende gevallen:

 • cirrose van de lever of aandoening na levertransplantatie, andere operaties;
 • zwangere vrouwen of bij het plannen van een zwangerschap. Vermijd zwangerschap binnen een maand na het einde van de therapie;
 • mensen van hoge leeftijd;
 • met lactose-intolerantie.

Tijdens de therapie wordt borstvoeding niet aanbevolen.

Regeling van behandeling, aanpassing van het behandelschema

Ladipasvir wordt gebruikt bij patiënten met genotype 1, maar het is niet effectief bij patiënten met genotypes 2 en 3 (de rest van de genotypen worden hier niet beschouwd, omdat ze zeldzaam zijn in ons land).

Tabletten worden dagelijks eenmaal per dag, bij voorkeur na het eten, dagelijks ingenomen met een kleine hoeveelheid water. U hoeft de tabletten niet te kraken.

Verhoog of verlaag de dosering van het medicijn niet. Als er ongewenste bijwerkingen optreden, moet u naar een arts gaan. Als de reactie verergert, is het de moeite waard om af te zien van het besturen van voertuigen.

De duur van de behandeling kan 12-24 weken zijn. De arts kan de duur van de therapie echter aanpassen, zowel in de kleinere als de grotere.

Regelingen voor de behandeling met lepidavir

De tabel geeft de behandelingsregimes voor hepatitis C met het medicijn SOF + ICE weer, op basis van de aanbevelingen van EASL voor de behandeling van hepatitis C voor 2016.

Zonder cirrose, onbehandeld en degenen die niet werden geholpen door eerdere behandeling op basis van interferon-a en ribavirine

Met gecompenseerde cirrose, onbehandelde patiënten en patiënten zonder eerdere behandeling op basis van interferon-a en ribavirine

Onbehandeld: 8-12 weken, zonder ribavirine

Overgeslagen behandeling: 12 weken. met ribavirine of 24 weken. zonder ribavirine

Onbehandeld: 12 weken, zonder ribavirine

Overgeslagen behandeling: 12 weken. met ribavirine of 24 weken. zonder ribavirine

Eerder behandeld met interferon + ribavirine + telaprevir of boceprevirov ribavirine, telaprevir of simeprevir - 12 weken. met ribavirine

Eerder behandeld volgens het schema: één cofosbuvir of sophosbuvir + ribavirine of sophosbuvir met interferon + ribavirine ribavirine - 12 weken. met ribavirine (F0-F2) of 24 weken. met ribavirine (F3-F4)

Onbehandeld 8-12 weken, zonder ribavirine

12 weken behandeling voorbijgegaan, zonder ribavirine

12 weken, zonder ribavirine

Eerder behandeld met interferon + ribavirine + telaprevir of boceprevirov ribavirine, telaprevir of simeprevir - 12 weken. met ribavirine

Eerder behandeld volgens het schema: één cofosbuvir of sophosbuvir + ribavirine of sophosbuvir met interferon + ribavirine ribavirine - 12 weken. met ribavirine (F0-F2) of 24 weken. met ribavirine (F3-F4)

Er zijn een aantal medicijnen die de effectiviteit van SOF + ICE verminderen:

Gezamenlijke toepassing van SOF + ICE met simeprevirom verhoogt het risico op bijwerkingen. Ook bij gelijktijdig gebruik digoxine of Rusovastatina met SOF + ICE en sophosbuvir kan de ernst van de bijwerkingen van de eerste twee geneesmiddelen toenemen.

Belangrijk! Het verloop van de behandeling moet onvolledig worden afgerond, zelfs nadat het virale RNA na de eerste weken van de behandeling niet is gedetecteerd. Anders is een terugval van de ziekte mogelijk!

Waar te Ladipasvir kopen? India en Egypte - leveranciers van de goedkoopste generieke geneesmiddelen voor de behandeling van hepatitis C

Tegenwoordig is de meest optimale optie de overname van SOF + ICE voor de productie van Idian en Egypte. Ladispavir wordt in India geproduceerd door twee grote campagnes Natco Pharma Limited en Hetero Labs Limited onder verschillende merken. De meest populaire zijn:

Alle genoemde TM's hebben dezelfde efficiëntie, daarom raden we aan de meest goedkope medicijnen van het bovenstaande te kopen.

Van de Egyptische SOF + ICE is het naar onze mening het beste om te kopen Heterosofir plus, aangezien dit het enige Egyptische product met een licentie is, dat ook een speciale krascode heeft, volgens welke de maker kan worden gecontroleerd op de website van de fabrikant.

Effectief medicijn Sofosbuvir Ladipasvir

Sofosbuvir Ladipasvir is het nieuwste geneesmiddel voor de behandeling van hepatitis C. Het is een veel voorkomende ziekte die moeilijk te behandelen is en bij afwezigheid van de laatste kan deze dodelijk zijn. Aanbevolen wordt om gevallen van toediening van Ledipasvira, het effect ervan op het lichaam, mogelijke bijwerkingen en contra-indicaties voor opname in overweging te nemen.

Behandeling van hepatitis C moet zeer effectief zijn, anders zullen onomkeerbare veranderingen in de lever extreem gevaarlijk zijn voor de mens. Het huidige therapieschema met het gebruik van interferon-preparaten levert in de regel geen positieve resultaten op. Moderne geneeskunde Ladypasvir beïnvloedt de ontwikkeling van het hepatitis C-virus en biedt de nodige resultaten.

Het enige nadeel van het medicijn is de hoge prijs. De generieken die India produceert, hebben bijvoorbeeld lagere kosten. Ze worden vervaardigd door individuele bedrijven onder licentie van het ontwikkelaarsbedrijf.

Wat is het werkingsmechanisme van het medicijn? Zijn revolutionaire innovatie is dat het de remming van de replicatie van eiwitten van een niet-structureel type bevordert. Dit betekent dat het de remming van de mutatieprocessen van eiwitten met bepaalde antigene eigenschappen beïnvloedt. Het immuunsysteem van een geïnfecteerde persoon kan ze niet vanzelf overwinnen, omdat tot nu toe alleen antilichamen worden geproduceerd, verschijnen andere antigenen. Ladipasvir blokkeert gewoon de replicatie van vreemde eiwitten en voorkomt daardoor verdere reproductie van het hepatitis type C-virus.

Het geneesmiddel kan echter niet optreden als een onafhankelijk therapeutisch principe. Daarom moet het worden gecombineerd met andere antivirusprogramma's. De meest acceptabele en tegelijkertijd effectieve combinatie is Ladispavir en Sofosbuvir. Elke tablet bevat 0,4 g Sofosbuvira en 0,09 g Ladipasvir.

Het geneesmiddel draagt ​​bij aan de vernietiging van het hepatitis C-virus Het gebruik van het geneesmiddel binnen de voorgeschreven dosering brengt geen veranderingen met zich mee in de parameters van het elektrocardiogram. Studies tonen aan dat de maximale concentratie van het geneesmiddel in het bloedplasma één uur na orale toediening werd waargenomen. De gemiddelde calorie-inname heeft geen invloed op de mate van absorptie van de medicatie. Volgens klinische observaties kan het worden geconsumeerd, ongeacht voedsel.

De mate van binding aan plasma-eiwitten is gemiddeld 65%. Leeftijd heeft geen invloed op de snelheid van absorptie en assimilatie van een dergelijk medicijn. Cirrose heeft geen significant effect op de werking en het metabolisme van het medicijn.

Instructies voor het gebruik van dit medicijn geven aan dat hij uitsluitend door een arts wordt aangesteld. In geen geval zijn gevallen van zelfmedicatie ontoelaatbaar als de patiënt deze ziekte heeft, en hij heeft informatie over een dergelijke voorbereiding en de manieren om deze bij kennissen te verkrijgen. Het voorschrijven van het geneesmiddel is alleen mogelijk als de patiënt een volledige diagnose heeft ondergaan en alle noodzakelijke tests heeft uitgevoerd. Hier is de lijst met noodzakelijk onderzoek:

 1. 1. Studie van leverweefsel. Een alternatief voor deze procedure kan het fibrotest zijn.
 2. 2. Bloedonderzoek - algemeen, biochemisch. Het is uiterst belangrijk om een ​​gedetailleerde bloedtest door te nemen.
 3. 3. Analyse voor het genotype van het virus (verplicht!).
 4. 4. Analyse van het niveau van virale lading op het lichaam. Verdere indicatoren van deze analyse zullen worden gebruikt om de effectiviteit van de therapie te bestuderen met de hulp van Ladipasvir.
 5. 5. Zorg dat u een bloedtest doet voor oncomarkers.
 6. 6. Onderzoek naar het niveau van hormonen.
 7. 7. Serologische tests.
 8. 8. Echografie van de buikorganen. Overleg met de oogarts en hepatoloog is ook verplicht.
 9. 9. MRI.

De combinatie van Ladipasvira en Sofosbuvira wordt in dergelijke gevallen benoemd:

 • de aanwezigheid van een humaan hepatitis C-virus;
 • aanwezigheid van 4-6 genotypes van een dergelijk virus (indien bevestigd door daaropvolgende analyses);
 • hoge virale lading;
 • aanwezigheid van 1-4 genotypen van het hepatitis-virus in combinatie met HIV;
 • de leeftijd van een persoon ouder dan 18 jaar (op dit moment zijn er geen resultaten van klinische gegevens over het gebruik van dergelijke medicatie bij jongere patiënten).

Tegelijkertijd heeft dit geneesmiddel ook contra-indicaties:

 • aanwezigheid van 2 of meer soorten virussen (co-infectie);
 • co-infectie met het immunodeficiëntievirus (behalve in gevallen waarin er 1-4 genotypes in het menselijk lichaam zijn);
 • drugintolerantie;
 • verminderde hersenfunctie (encefalopathie);
 • oedeem van de buikholte (deze aandoening ontstaat voornamelijk bij levercirrose);
 • zwangerschap (er zijn momenteel geen klinische gegevens over het gebruik van een dergelijk medicijn bij vrouwen die op een kind wachten);
 • het geven van borstvoeding.

Er zijn enkele beperkingen aan het gebruik van dit medicijn. Het wordt dus niet voorgeschreven in gevallen waarin de patiënt Emtricitabine, Tenofovir en Elvitegravir gebruikt. De effectiviteit van de therapie verslechtert, zelfs wanneer de patiënt medicijnen neemt zoals Tipranavir, Fenytoïne, Rosuvastatine en St. Janskruidpreparaten. Ze verslechteren allemaal de opname van het medicijn.

Tijdens de periode van drugsgebruik, moet men bevruchting vermijden. Dit betekent dat patiënten die Ladipasvir gebruiken, hoogwaardige en effectieve anticonceptiva moeten gebruiken. Bij het geven van borstvoeding, moet een vrouw volledig stoppen met het geven van borstvoeding, als het nodig is om Ladipasvir in te nemen.

In geval van insufficiëntie van de lever of de nieren, wordt dergelijk medicijn niet weggegooid, maar alleen onder toezicht van een specialist. Tijdens de behandeling van patiënten die hemodialyse ondergaan, moet u de bloedspiegels zorgvuldig controleren. Het is mogelijk om het creatininegehalte te verhogen. Heel voorzichtig wordt het medicijn ingenomen door patiënten met stoornissen in het cardiovasculaire systeem. Ze kunnen flauwvallen.

Dergelijke patiënten kunnen de hartactiviteit vertragen. In bijzonder ernstige gevallen is volledige hartstilstand mogelijk. Gewoonlijk werd bradycardie waargenomen tijdens de eerste dag na de start van het innemen van een dergelijk medicijn.

Alle patiënten die bètablokkers gebruiken, hebben een verhoogd risico op bradycardie. In dit geval wordt het aanbevolen om de dosering van geneesmiddelen voor de behandeling van hartaandoeningen aan te passen. In de eerste 2 dagen na het begin van de behandeling is het noodzakelijk om cardiomonitoring uit te voeren (in een kliniek).

Wanneer symptomen van bradycardie optreden, moet u dringend naar een medische instelling gaan. Dit zijn met name dergelijke tekens:

 • pre-flauwvallen toestand;
 • duizeligheid;
 • schending van oriëntatie in de ruimte;
 • zwakte;
 • zich overspannen voelen;
 • pijn op de borst;
 • kortademigheid.

Regeling van het voorschrijven van het medicijn wordt alleen bepaald door een arts. Tabletten worden ingenomen, ongeacht de maaltijd. Het mag echter niet op een lege maag worden ingenomen. De duur van toediening van een dergelijk medicijn wordt bepaald door de behandelende arts. Maar we mogen niet vergeten dat dit niet minder dan 12 weken kan zijn. Indien nodig wordt de duur van de behandeling verder verhoogd. Als er na 8 weken behandeling geen zichtbare resultaten zijn, moet de ontvangst van een dergelijk medicijn worden geannuleerd.

Ladipasvir samen met Sofosbuvir wordt gebruikt voor patiënten met een 1-genotype. Hetzelfde schema is ook geïndiceerd voor degenen die het medicijn voor de eerste keer innemen. Neem geen andere aanvullende antivirale geneesmiddelen en patiënten die geen tekenen van cirrose hebben en het herstellend vermogen van hun lever behouden blijft.

Alle patiënten met het 4-genotype van het virus moeten extra ribavirine krijgen. Het medicijn wordt gegeven aan mensen met een goede verdraagbaarheid. Alle patiënten moeten zorgvuldig controleren of de dosering van het geneesmiddel altijd hetzelfde is, zelfs als er bijwerkingen worden waargenomen. Het is raadzaam om het geneesmiddel op hetzelfde moment in te nemen. De tablet wordt alleen heel ingeslikt, weggespoeld met voldoende water. Kauw niet op de tablet.

Na het begin van het nemen van een dergelijk medicijn, past het organisme zich aan het medicijn aan. Dit proces kan gepaard gaan met aanvallen van misselijkheid en braken. Dergelijke symptomen zijn echter geen indicator voor het afschaffen van de therapie. Patiënten moeten zeer alert zijn op hun gezondheid en op tijd om de arts te waarschuwen voor alle bijwerkingen, vooral bijwerkingen die niet in de handleiding worden vermeld. Soms tijdens de behandeling kan het gezichtsvermogen verminderd zijn. Er zijn nog andere verschijnselen:

 • Onduidelijke objecten;
 • zwakte in de spieren;
 • schending van coördinatie van bewegingen;
 • verslechtering van aandacht en geheugen.

Op het moment van de behandeling moeten patiënten alle activiteiten staken die meer aandacht en respons vereisen. Als de patiënt niet het fenomeen van nierfalen heeft, is aanpassing van de dosis meestal niet noodzakelijk.

Op voorwaarde dat de patiënt alle instructies van de arts zorgvuldig opvolgt en voorzichtig is, zijn de resultaten van de therapie bevredigend. Het is noodzakelijk om het volledige verloop van de behandeling met een dergelijk medicijn te ondergaan, zelfs als er bijwerkingen zijn, of als de toestand van de patiënt merkbaar is verbeterd.

Het is noodzakelijk om aandacht te besteden aan het feit dat alleen de behandelende arts het recht heeft om Ladypasvir met Sofosbuvir te benoemen. Geen enkele patiënt kan zo'n medicijn voor zichzelf voorschrijven, omdat er vormen van de ziekte zijn waarin het nutteloos is. Wanneer u een geneesmiddel koopt, moet u oppassen voor vervalsingen, vooral als er generieke geneesmiddelen in de apotheek zijn: deze kunnen vaak niet effectief zijn.

Hoe te herstellen van hepatitis C met een waarschijnlijkheid van 97%?

Vandaag de dag, een nieuwe generatie van drugs en sofosbuvir Daklatasvir kunnen 97-100% kans voor altijd om u te genezen van hepatitis C. De nieuwste medicatie is beschikbaar in het Russisch bij de officiële vertegenwoordiger van de Indiase farmgiganta Zydus Heptiza. De bestelde producten worden binnen 4 dagen geleverd door de koerier, betaling na ontvangst. Ontvang gratis advies over het gebruik van moderne middelen, evenals informatie over hoe u de officiële website van Zydus leverancier kunt kopen in Rusland. Meer informatie >>

Sofosbuvir en Ladipasvir

Nu kopen Daklataswir 'href = "catalog / daklatasvir"> Daklataswir ()

Sofosbuvir 'href = "catalog / sofosbuvir"> Sofosbuvir () kopen

Koop Sofosbuvir en Velpatasvir 'href = "catalog / sofosbuvir-i-velpatasvir"> Sofosbuvir en Velpatasvir ()

Koop Ribavirin 'href = "catalog / ribavirin"> Ribavirin ()

Koop Ladispavir met bezorging

Ledipasvir is de laatste generatie geneesmiddelen voor de behandeling van chronische vormen van hepatitis C. Een uitgebalanceerde combinatie van componenten maakt het mogelijk om effectief de ziekte te bestrijden. In de afgelopen jaren is het aantal mensen met hepatitis C meerdere malen toegenomen. De ziekte is moeilijk te behandelen. Kofferlopen kunnen tot dodelijke slachtoffers leiden. Het is belangrijk om een ​​adequate en tijdige behandeling te krijgen om een ​​positief resultaat te bereiken. Vaak leidt therapie met traditionele medicijnen niet tot het gewenste resultaat. Het is belangrijk om moderne medicijnen te gebruiken die een hoog positief effect hebben.

Specialisten zijn al lang op zoek naar nieuwe medicijnen om een ​​verraderlijke en dodelijke ziekte te genezen. Elk jaar verschenen er nieuwe medicijnen, maar hun effectiviteit in de bestrijding van de ziekte was extreem klein. Het uiterlijk van de Ladipasvir-faciliteit veroorzaakte een echt gevoel bij medische hulpverleners. Het medicijn toonde indrukwekkende resultaten in de strijd tegen hepatitis C. Koop Ladipasvir betekent een kans maken op een volledig herstel en een behandeling krijgen die in relatief korte tijd positieve resultaten oplevert. Het belangrijkste is om het recept van de arts te volgen en elke dag een medicijn in te nemen. De prijs van Ladipasvir kan variëren, afhankelijk van de fabrikant. U vindt hulpmiddelen die verschillen in hoge kwaliteit en betaalbare waarde.

Ledipasvir India is populair en gewild met de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. De optimale optie voor de bestrijding van hepatitis C. Opgemerkt moet worden dat het geneesmiddel vanwege de unieke formule deprimerend effect op het virus heeft en bijdraagt ​​aan de vernietiging ervan. Vergeet niet dat hepatitis C een zeer gevaarlijke en verraderlijke ziekte is. De latente periode van het verloop van de ziekte bemoeilijkt de detectie ervan aanzienlijk. Start de behandeling niet, omdat vertraging kan leiden tot ernstige complicaties en gezondheidsproblemen. Sommige geavanceerde vormen van hepatitis C of gecompliceerde HIV leiden tot de dood van een persoon. Alleen het juiste recept van medicijnen stelt u in staat om in relatief korte tijd positieve resultaten te behalen.

Wat is Ladipasvir?

Het medicijn is ontwikkeld in het Amerikaanse laboratorium. De actie van het medicijn is gericht op het blokkeren van de reproductie van het virus, wat het mogelijk maakt om de effectiviteit van de behandeling te verhogen en de ziekte te bestrijden. Opgemerkt moet worden dat de structuur van het hepatitis C-virus veelzijdig en complex is. Veel geavanceerde vormen van de ziekte leiden tot de opkomst van nieuwe cellen van het virus, die een hoge mate van resistentie tegen behandeling hebben.

Het menselijke immuunsysteem is niet in staat om de ziekte alleen te bestrijden, wat na verloop van tijd leidt tot ernstige schade aan de lever. Terwijl het menselijk lichaam antilichamen tegen één cel van het virus produceert, zijn er andere complicerende behandelingen. Het gebruik van het geneesmiddel Ladipasvir voorkomt het ontstaan ​​van nieuwe modificaties van het virus, die de strijd tegen de ziekte positief beïnvloeden.

Ladipasvir kan niet als een afzonderlijk geneesmiddel werken. Het wordt noodzakelijkerwijs gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen en bereikt in dit geval maximale effectiviteit. Deze combinatie van geneesmiddelen werkt depressief op het hepatitis C-virus en staat niet toe dat het zich vermenigvuldigt. Het verloop van de ziekte is grotendeels vertraagd en het herstel is veel sneller. De combinatie van geneesmiddelen wordt individueel door de behandelende arts geselecteerd om het meest positieve resultaat te bereiken.

In het algemeen nemen deskundigen op dat behandeling met Ladipasvir samen met andere geneesmiddelen een minimaal niveau van bijwerkingen geeft. Aanzienlijk beter getolereerd door het menselijk lichaam. Er kunnen enkele kleine afwijkingen in de gezondheidstoestand zijn die geen ernstig effect hebben op iemands toestand.

Hoe Ladypasvir goed te benoemen?

Alvorens het gebruik van het geneesmiddel voor te schrijven, geeft de arts de patiënt de opdracht om tests uit te voeren om een ​​objectief beeld van de ziekte te krijgen. Passende studies zijn vereist. Het is noodzakelijk om rekening te houden met de toestand van de patiënt vóór de benoeming van de behandeling. Het is belangrijk om de optimale reeks medicijnen te kiezen om een ​​positief resultaat te bereiken.

Een uitgebreide diagnose wordt uitgevoerd die een zorgvuldige studie van de huidige toestand van de patiënt mogelijk maakt. Een verscheidenheid aan analyses en studies worden uitgevoerd. Pas daarna is het mogelijk om een ​​behandeling voor te schrijven die hiervan zal profiteren.

Het medicijn wordt eenmaal daags ingenomen. Hij raakt niet gehecht aan de tijd van eten. U kunt op elk moment van de dag de pil innemen. Deskundigen raden het gebruik van het product op een lege maag niet aan. Duur van de behandeling wordt voorgeschreven door een arts. Indien nodig wordt de behandelingsperiode verdubbeld.

Waar te Ladipasvir kopen?

Ons bedrijf biedt aan om Ladipasvir direct op de site te bestellen op elk gewenst moment. De toediening van Ladipasvir wordt zo snel mogelijk uitgevoerd om een ​​effectieve en succesvolle behandeling te starten. U kunt een geneesmiddel bestellen zonder het huis of appartement te verlaten. Een handige en effectieve manier.

Feedback over het gebruik van het medicijn is positief. Veel kopers merken op de effectiviteit ervan. Het is belangrijk om een ​​remedie te kopen voor de volledige behandelingskuur, omdat de onderbreking hiervan een negatief effect zal hebben op de strijd tegen het hepatitis C-virus.

U kunt een bestelling plaatsen in een speciale vorm. U kunt de site bezoeken, ongeacht het tijdstip van de dag. Als u vragen heeft, kunt u onze specialisten vragen naar de telefoonnummers op de site of een bericht achterlaten in de vorm van feedback. Alle vragen met betrekking tot de aankoop van een geneesmiddel worden zo snel mogelijk beantwoord. Raadpleeg een arts voordat u de medicatie gebruikt.

Wij bieden aan om een ​​geneesmiddel te bestellen tegen gunstige voorwaarden en tegen een betaalbare prijs. We bieden een flexibel betalingssysteem. De beste manier om een ​​effectieve remedie te krijgen en een dodelijke ziekte te bestrijden.

Directe toepassing van het medicijn sofosbuvir (voorheen GS-7997), ledipasvira (Voorheen GS-5885) en ribavirine in de afwezigheid van interferon zorgt voor 100% van 12 weken aanhoudende virologische respons (SVR12) als in eerder behandelde, en bij patiënten met een gebrek aan respons op de behandeling met HCV genotype 1. De gegevens werden vandaag gepresenteerd op 20 Conferentie over retrovirussen en opportunistische infecties (CROI 2013) in Atlanta.

Antivirale middelen van directe actie gericht op verschillende stadia van de levenscyclus van het hepatitis C virus (HCV) luidde een nieuw tijdperk van de behandeling, maar veel patiënten en zorgverleners verwachten dat het uiterlijk van de gehele orale therapie die het ontvangen van interferon en gerelateerde bijwerkingen zou vermijden. Een van de nadelen van orale therapie is de hoge prijs van medicijnen. Dus de prijs van een therapiekuur kan enkele tienduizenden dollars bereiken. koop ladispavir sophosbuvir | Prijs van de voorbereiding

Edward Gane van Auckland Clinical Studies, presenteerde de nieuwste onderzoeksgegevens van ELECTRON, gesponsord door Gilead Sciences. ELECTRON ontwikkelaars gekeurde eenvoudige 12 weken behandelregime nukleotidopodobnym HCV polymerase inhibitor productie Gilead - sofosbuvir in combinatie met 1000-1200 mg (op basis van gewicht) met betrekking ribavirine behandelde patiënten met eenvoudigere behandeling HCV genotype 2 of 3.

Zoals gemeld op de jaarlijkse conferentie van de American Association for the Study of the Liver Meeting (AASLD Liver Meeting) in 2011, resulteerde dit schema in de genezing van 100% van dergelijke patiënten. Verder waren de onderzoekers van het ELECTRON-project geïnteresseerd in een interferon-bevattend behandelingsregime voor patiënten met het HCV 1-genotype, hetzij onbehandeld of zonder respons op behandeling.

Zoals Hein vorig jaar op de conferentie over retrovirussen zei, leverde cofosbuvir in combinatie met ribavirine alleen geen adequaat resultaat op in het geval van dit complexe genotype. Hoewel aan het einde van de therapie de deelnemers een scherpe daling van het virale RNA en een niet-waarneembare virale last ondervonden, kwam de ziekte bij sommige onbehandelde en bijna alle patiënten zonder primaire respons op de therapie terug en waren de genezingspercentages respectievelijk 84% en 10%. Vervolgens vroegen de wetenschappers zich af of het toevoegen aan het bestaande schema van een andere directe actie van het geneesmiddel - de remmer van het replicatieve complex NS5A ledipasvira, ook ontwikkeld Gilead, om de effectiviteit van de behandeling van patiënten met het genotype van HCV te verhogen 1. Tot op heden is aangetoond dat preparaten van deze klasse voldoende krachtig zijn en goed worden verdragen. De studie omvatte 25 niet eerder behandelde patiënten en 9 patiënten zonder primaire respons op de therapie. Onder onbehandelde deelnemers was 2/3 vrouw, 78% van de behandelde patiënten mannen. Ongeveer 90% is wit, de gemiddelde leeftijd is 48 jaar. De meerderheid had ongunstige varianten van het IL28B-gen (slechts 1/3 van de onbehandelde deelnemers had een gunstig SS-genotype geassocieerd met een goede interferonrespons, terwijl bij de onbehandelde patiënten zonder behandeling een dergelijk genotype helemaal niet werd gevonden). Meer dan 80% had het moeilijkst te behandelen subtype van HCV 1a en een hoog basisniveau van HCV-RNA.

Resultaten van Sofosbuvir en Ladipasvir

Na 4 weken behandeling bereikten alle onbehandelde patiënten en op één na alle patiënten zonder primaire respons op de therapie een snelle virologische respons (BVO). Tegen het einde van de 12-weekse behandelingskuur had de resterende onbehandelde patiënt ook onderdrukking van het virus bereikt, zodat de totale responsratio aan de therapie aan het einde van de kuur 100% was. Op beide tijdstippen, 4 en 12 weken na de behandeling, bereikten alle deelnemers in beide groepen niet-detecteerbare HCV-RNA-concentraties; Een stabiele virologische respons (SVR12) werd genomen voor genezing. Het drievoudige behandelschema als geheel bleek veilig en werd goed verdragen. Twee deelnemers (8%) ondervonden ernstige bijwerkingen en één persoon stopte om deze reden met de behandeling. De meest voorkomende bijwerkingen waren bloedarmoede (20%), depressie (8%), hoofdpijn (4%). 44% had ernstige schendingen van laboratoriumindicatoren, waaronder bloedarmoede. Op basis van deze gegevens concludeerden ELECTRON-onderzoekers dat de toevoeging van lepidavir de werkzaamheid van het "somosbuvir + ribavirine" -regime verhoogt. Nu test Gilead een schema met vaste doseringen van cofosbuvira en lepidavir in de derde fase van het onderzoek. Wetenschappers gaan ook het schema van cofosbuvir + lepidasvir zonder ribavirine overwegen, omdat damipavir zelf het risico op terugval vermindert, waardoor ribavirine voor sommige patiënten overbodig kan worden. ledipasvir sofosbuvir tabletten kopen

Bij ons kunt u gemakkelijk en veilig Ladipasvir - Sofosbuvir kopen met directe levering van de fabrikant uit India

Alle gepresenteerde geneesmiddelen worden vervaardigd onder een enkele licentie.

Indiase drug Ledifos met Ladipasvir en Sofosbuvir

Combinatie Ledipasvira en sofosbuvir erkend als de meest effectief in de strijd tegen hepatitis C. Talrijke reviews van de Russische artsen en klinische studies hebben het hoge rendement van de fondsen bevestigd. Koop medicijnen op de meest betaalbare prijs in Rusland met gedetailleerde instructies voor gebruik op de officiële website van de fabrikant.

Een nieuw tijdperk in de behandeling van hepatitis: Sofosbuvir en Ladipasvir

Ladipasvir en Sofosbuvir zijn de werkzame stoffen die aanwezig zijn in het antivirale middel Ledifos. Het gecombineerde middel is zeer effectief bij de behandeling van verschillende genomen van chronische virale hepatitis C. Ontwikkeling werd begin 2014 gepresenteerd en is een erkende doorbraak op het gebied van de moderne geneeskunde.

Ga naar de website van de leverancier

Het medicijn is effectief in het voorkomen van de verspreiding van het virus in het menselijk lichaam. Dit komt door de verzwakking en de onmogelijkheid van verdere reduplicatie. De hoofdcomponenten voeren effectief de functies uit van het blokkeren van het RNA-polymerase en het virale eiwitmolecuul NS5A. Dit therapeutische effect wordt een essentiële ondersteuning voor het immuunsysteem van de patiënt, dat niet in staat is om het virus op eigen kracht te verslaan vanwege zijn snelle mutatie

Het medicijn is bedoeld voor behandeling:

 • chronische virale hepatitis C (genotypes 1 en 4);
 • co-infectie (combinatie van hepatitis met HIV-infectie);
 • cirrose van de lever.

Ladipasvir en Sofusbuvir zijn een zeer succesvolle combinatie, waardoor er geen overlevingskans is voor het hepatitis-virus. Het is in de onderdrukking van de processen van eiwitmutatie dat een revolutionair nieuw principe van hun actie ligt.

De remedie bleek een betrouwbare behandelmethode te zijn na ineffectief gebruik van andere geneesmiddelen. De resultaten van de onderzoeken bevestigen dat de garantie voor succes bij de behandeling van hepatitis C 99% bereikt.

Prijs en waar te kopen Ladipasvir met Sofosbuvir

Generieke Harvoni, geproduceerd in India, wordt aangeboden aan Russische kopers onder de handelsnaam Ledifos. De kosten van Ladipasvira met Sofosbuvir in Rusland zijn niet voor iedereen beschikbaar. Veel bemiddelaars bieden aan om medicijnen te kopen voor een fantastische prijs.

De optimale oplossing is om een ​​hepatitis C-agent te kopen op de officiële website. Talrijke klantrecensies bevestigen dat de aankoop bij een officiële leverancier u in staat stelt om gratis verzending en 100% kwaliteitsgarantie van de goederen te krijgen.

Naast het kopen van een medicijn Sofosbuvira met Ladipasvir zonder tussenpersonen en in meer dan één pakket krijgt de klant vaak een extra korting.

Hoeveel is Sofosbuvir met Ladipasvir

De kosten van afzonderlijke componenten van het medicijn bedragen 15.000 en 19.000 roebel, wat veel duurder is dan hun combinatie. De prijs voor één fles Ledifos met 28 tabletten is 9.000 roebel. Gemiddeld, voor een behandelingsperiode van 12 weken, heeft u 3 verpakkingen met medicijnen nodig, wat neerkomt op een totaal van 27.000 roebel.

Prijzen voor Sofosbuvir en Ledipasvir

 • Moskou - 9 000 roebel.
 • Sint-Petersburg - 9 000 р.
 • Krasnojarsk - 9 000 roebel.
 • Samara - 9 000 roebel.
 • Oekraïne, Kiev - 9 920 UAH.
 • Oekraïne, Dnepropetrovsk - 9 920 UAH.
 • Wit-Rusland, Minsk - 754 bel. wrijven.
 • India - $ 380

Ga naar de website van de leverancier

Recensies van artsen over Ladipasvira en Sofosbuvira

Artsen over Ledipasvire en sofosbuvir suggereren dat monotherapie met één van deze componenten niet in staat is een langdurige genezing en revitaliserende effect te voorzien.

Mijn jarenlange praktijk overtuigde dat de behandeling van chronische hepatitis vaak korte resultaten geeft: de ziekte neigt zelfs na jaren weer terug te keren. Dankzij de nieuwste ontwikkeling van Ledifos uit India, is het lichaam na vele jaren van ziekte meer dan mogelijk hersteld in zijn normale staat.

Van mijn patiënten die geen diagnose van "levercirrose" hebben, wordt de virologische respons binnen 10-14 weken waargenomen. Bevalt de afwezigheid van bijwerkingen die in de handleiding worden beschreven. Bij het nemen van de remedie, moet u altijd het risico van hun ontwikkeling onthouden.

Stanislav Igorevich, een specialist in virusziekten, Moskou

Tijdens het behandelingsproces is een combinatie van Ledipasvir en Sofosbuvir-stoffen nodig om de officiële instructie tot in het kleinste detail volledig na te leven. In bepaalde situaties is het mogelijk om aanvullende medicijnen te gebruiken die volledig compatibel zijn met hen. Patiënten met cirrose schrijven bovendien Ribavirin voor, wat het mogelijk maakt om hepatitis C 100% effectief te maken.

Marina Pavlovna, hepatoloog (therapeut), Kiev

Feedback van specialisten stelt ons in staat om de meest optimistische mening te geven over het gegarandeerde therapeutische effect van het medicijn.

Reacties van patiënten op de behandeling met Ladipasvir en Sofosbuvir

Ondanks de hoge kosten zijn Ladipasvir en Sofosbuvir erg gewild in Rusland en hebben ze al vele positieve reviews gewonnen.

Chronische hepatitis was ziek vanaf de leeftijd van 23. In de toekomst kreeg hij last van leverfibrose. Voor deze jaren vele malen tevergeefs geprobeerd om de oude ziekte te genezen. Op een van de internetbronnen las ik over de voorbereiding van de nieuwe generatie Ladipasvir en Sofosbuvir geproduceerd in India.

De kosten van het geld waren vrij hoog. Heeft de behandelend arts geraadpleegd. Hij was ervan overtuigd dat het medicijn zijn prijs rechtvaardigt. Om de volledige cursus te voltooien duurde het 24 weken. Na voltooiing van de behandeling toonden de testen een volledige afwezigheid van het virus in het bloed.

Konstantin, 34 jaar oud, Sint-Petersburg

Na het lijden aan hepatitis C, werd de lever voortdurend lastig gevallen, waardoor ze de kans werd ontnomen om een ​​volledig leven te leiden. Specialisten verzekerd van de behoefte aan krachtige medicijnen. Tussen Daklataswir en Ledifos is voor dit laatste gekozen door positieve feedback te krijgen van mensen op internet.

Het middel begon vrij snel te werken - 5 weken later was er een tastbaar reliëf, er werd geen negatief neveneffect waargenomen. Na een volledige cursus bevestigden talrijke onderzoeken het volledige herstel.

Ksenia, 28 jaar oud, stad van Sevastopol

Instructies voor gebruik

De instructies voor het gebruik en Ledipasvira sofosbuvir bepalen in detail hoe om medicijnen te nemen, zijn voorbeelden van standaard behandelingen worden beschreven contra-indicaties en samenstelling van middelen. Het principe van de toepassing eenvoudig door het noodzakelijk om dagelijks 1 tablet een antiviraal middel met voedsel. Vanwege de bittere smaak van het geneesmiddel mag niet worden slikken kauwen.

Het is belangrijk om het schema van Ledipasvir en Sofosbuvir op hetzelfde moment te volgen. De patiënt hoeft zich niet te beperken in activiteit - tijdens de behandeling kan men dagelijks zaken doen, werken of een onderwijsinstelling bezoeken.

Voordat u Ledifos gaat gebruiken, moet een gekwalificeerde specialist raadplegen.

Het zal alle noodzakelijke tests en enkele procedures vereisen: biochemie, genotypering van het virus, leverbiopsie of fibroelastometrie.

Vaak wordt Ribavirine voorgeschreven om de vermindering van de virale last te normaliseren. Onafhankelijke dosisveranderingen zijn ten strengste verboden. De loop van de behandeling moet onder medisch toezicht worden uitgevoerd. Houdbaarheid van het geneesmiddel is 2 jaar vanaf de datum van vrijgave. Bewaar het product op een droge plaats op kamertemperatuur.

Behandelingsschema

De standaard behandelingsduur van Ledipasvira met Sofosbuvir is 3 maanden. Er zijn echter specifieke kenmerken van het Ledifos-preparaat voor verschillende stadia van de ziekte:

 • de eerste patiënten met chronische hepatitis C-patiënten zonder tekenen van cirrose - 6-12 weken;
 • patiënten met geïdentificeerde cirrose van de lever, voorbije ineffectieve behandeling - 24 weken;
 • patiënten zonder diagnose "cirrose", eerder ontvangen ineffectieve medicijnen - 12 weken;
 • met lage virale lading en afwezigheid van fibrose - 8-12 weken.

Volgens het huidige schema wordt 2/3 van de gehele behandelingskuur aanbevolen om te gaan bij afwezigheid van virale lading.

Contra

Het gebruik van Ledifos bij de behandeling van hepatitis heeft enkele contra-indicaties. Het product is niet toegestaan ​​voor gebruik:

 • in aanwezigheid van allergische reacties op de hoofdbestanddelen - Sofosbuvir, Ladipasvir;
 • met het mogelijke optreden van zwangerschap, tijdens de dracht en tijdens borstvoeding;
 • in gevallen van ernstige schendingen van de nier- en leverfunctie;
 • patiënten jonger dan 18 jaar.

Bijwerkingen

Na het innemen van Ladipasvira en Sofosbuvira kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

 • hoofdpijn en lumbale pijn;
 • misselijkheid, diarree en verlies van eetlust;
 • slapeloosheid, overmatige vermoeidheid;
 • uitslag en zwelling;
 • kortademigheid en moeite met ademhalen;
 • koorts.

Als het braken 2 uur na het slikken van de tablet optreedt, moet u het medicijn herhalen.

Zelden voorkomende bijwerkingen zijn onregelmatigheden in de hartslag, depressie en stemmingswisselingen. Als ze zich manifesteren, moet u onmiddellijk medisch advies inwinnen bij uw arts.

Compatibiliteit van Sofosbuvira en Ladipasvira met andere geneesmiddelen

Toegestaan ​​gelijktijdige ontvangst Ledifos met anti-aritmische geneesmiddelen (digoxine, flecaïnide), anticoagulantia en plaatjesaggregatieremmers (warfarine, dabigatran), bètablokkers (bisoprolol, atenolol), met sommige immunosuppressieve geneesmiddelen (cyclosporine, azathioprine).

Bij de behandeling van hepatitis C en sofosbuvir Ledipasvirom niet aan te raden om de drug te gebruiken in parallel met de ontvangst Elvitegravira, emtricitabine, carbamazepine, fenytoïne, Sint-Janskruid. Het geneesmiddel mag niet gelijktijdig worden gebruikt met andere geneesmiddelen die in hun samenstelling vergelijkbare componenten. Anders bestaat er een risico op een overdosis.

Wat zit er in de tool?

Het geneesmiddel Ledifos wordt geproduceerd in de vorm van tabletten met een langwerpige vorm (28 stuks per verpakking). De belangrijkste werkzame stoffen zijn Sofosbuvir (400 mg) en Ladipasvir (90 mg). Voor een volledige behandelingskuur, hoeveel pakketten van het medicijn zullen vereist zijn.

Als gevolg van de juiste toepassing van de remedie kan de ziekte op de meest acceptabele tijd worden geëlimineerd. Inbegrepen in de samenstelling van de nieuwe generatie componenten zijn effectief in de behandeling van hepatitis in 99% van de gevallen.

Hun tandem heeft een deprimerend effect op de ontwikkeling van het RNA-virus in het menselijk lichaam, waardoor de verdere vermenigvuldiging wordt gestopt.

Een groot pluspunt is de mogelijkheid om oudere patiënten, HIV-geïnfecteerd en een breed scala aan compatibiliteit met andere geneesmiddelen te behandelen.

Hoe de echtheid van het medicijn Sofosbuvir en Ladipasvir te controleren

Om een ​​nep te onderscheiden van de oorspronkelijke Indiase generieke geneesmiddelen, dient u de inhoud van de verpakking Ladipasvir en Sofosbuvir, evenals het uiterlijk ervan, zorgvuldig te onderzoeken. Het preparaat wordt geproduceerd in potten, waarin ovale tabletten van oranjebruine kleur met een inscriptie aan de ene kant van L18, op de andere H. Het aantal tabletten in één verpakking is 28 stuks.

De garantie voor het origineel is de beschikbaarheid van de barcode van het land, de productielocatie en een gedetailleerde beschrijving van de bestanddelen van het medicijn Ledifos.

Onder het deksel bevindt zich een beschermfolie en op het pakket met een pot is het serienummer duidelijk zichtbaar. Bovendien moet de verkoper van de goederen een relevant kwaliteitscertificaat hebben.

analogen

Ledifos wordt vertegenwoordigd door de volgende analogen:

En ook: MPI Viropak plus, Heterosofir plus, Ledihep, Velpatasvir. Hepcinat-LP Velpathaswir wordt als een van de meest effectieve beschouwd. Deze preparaten bevatten 400 g Sofosbuvira en 90 mg Ladipasvir in hun samenstelling in de vorm van tabletten die zijn gecoat met een beschermende coating. Het verschil kan liggen in de kosten van het geneesmiddel en in de aanduiding van het land van herkomst.


Gerelateerde Artikelen Hepatitis